КЗО "Середня загальноосвітня школа №140" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Педагогічна преса

Звіт директора

Звіт

 директора КЗО «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

Кулик Наталії Григорівни

 про роботу школи у 2022-2023 навчальному році.

 

                   КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради є комунальною власністю Дніпровської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, управлінням  освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яким делеговані відповідні повноваження. КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» ДМР заснована в 1989 році, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 3,2 га. Загальна площа всієї школи складає 9017,2 кв. м. У школі функціонують:

-  12 кабінетів початкової школи;

-  2 кабінети української мови та літератури;

-  2 кабінети зарубіжної літератури;

-  2 кабінети математики;

-  1 кабінет фізики;

-  1 кабінет хімії;

-  2 кабінети інформатики (для початкової та старшої школи);

-  1 кабінет біології;

-  1 кабінет історії;

-  4 майстерні;

-  1 кабінет музики;

-  1 кабінет географії;

-  3 кабінети англійської мови;

-  3 спортивні зали;

- 1 кабінет «Захист України»;

- 1 клас безпеки.

 

       Робота закладу у 2022-2023 навчальному році була спрямована на реалізацію основних положень  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, МОН України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, Статуту школи, дотримання норм Конвенції про права дитини, регіональних програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі.

      У 2022-2023 навчальному році до керівного складу навчального закладу входили:

 • заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • заступник директора з господарської роботи.

      Заступники директора з навчально-виховної роботи виконували свою роботу відповідно до посадових обов'язків, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

      2022-2023 навчальний рік був дуже складним. Увесь рік працювали за дистанційною формою навчання. У закладі створена єдина платформа для дистанційного навчання, створені учнівські та батьківські групи для забезпечення тісного спілкування учасників освітнього процесу та психологічної підтримки. Сьогодні змінюються технології навчання, по новому розвивається суспільство, ми не можемо знати, з якими викликами ми ще можемо зустрітися. Але знаю точно, що вони нас роблять сильнішими, витривалішими. На сьогоднішній день важливо перейти від школи, яка дає дитині лише знання, що дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить ці знання використовувати.

      Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість поінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, уміє їх здобувати і використовувати для власних індивідуальних та професійних завдань.

      Ось тому головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути гідним громадянином своєї країни, мати позитивне ставлення до себе, оточуючих.

 Для реалізації цих завдань діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

Методична рада школи у складі адміністрації, керівників методич­них об’єднань задля реалізації науково-методичної проблеми школи забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи та визначила пріоритетними такі напрями:

 • впровадження інноваційних технологій в організацію різних форм методичної роботи     (індивідуальні,      групові, колективні) залежно від потреб педагогічних працівників;
 • співпраця із практичним психологом,  молодими фахівцями щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності;
 • упровадження навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;
 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіт­ній процес;
 • допрофільна й профільна підготовка учнів;
 • удосконалення форм і методів роботи з обдарованою молоддю;
 • поповнення методичного кабінету науково-методичною і фаховою літературою, їх  систематизація;
 • створення умов для самоосвіти вчителів, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності;

Методична робота, що проводилася у закладі протягом 2022-2023 навчального року, являла собою цілісну систему заходів, які прискорювали формування педагогічного досвіду та були спрямовані на всебічне підвищення професійної майстерності педагогів, на збагачення і розвиток творчого потенціалу колективу, на досягнення високих результатів навчання і виховання.

Протягом навчального року організація методичної роботи була спрямована таким чином, щоб кожен учитель мав змогу повніше розкрити власні здібності та обдарування, раціонально організувати педагогічний процес на виконання окремих проблем навчання та виховання учнів, вирішення яких здійснювалося усім педагогічним колективом.

Зміст методичної роботи був відображений у розділах плану роботи школи, у планах  роботи заступників директора школи та в планах роботи шкільних методичних об’єднань. По закладу на початку навчального року видано наказ «Про організацію методичної роботи у 2022/2023 навчальному році». На виконання завдань, передбачених планами, на початку навчального року були створені: графік проведення атестації, наказ про роботу з обдарованими учнями. На початку кожного семестру проводилися інструктивно-методичні наради для керівників методичних об'єднань, вчителів-предметників та класних керівників з питань планування роботи, складено графіки відкритих уроків, позакласних заходів, подано заявку на проходження курсової підготовки, відбулися консультації для учителів з питань планування самоосвіти.

У контексті виконання відповідних Постанов Кабінету Міністрів та наказів МОН України щодо порядку використання субвенційних коштів для здійснення педагогічної підтримки вчителів старшої школи, які залучені до Нової української школи, у школах України впроваджено систему супервізії – професійної підтримки. Протягом червня 2023 року спеціалістами ДАНО було проведено заняття для вчителів, які працюватимуть за програмою НУШ у 6 класі. В ході навчання  вчителі-предметники ознайомились з:

 • реалізацією освітніх програм і навчальних планів, організацією освітнього середовища;
 • впровадженням сучасних методик і технологій навчання;
 • використанням інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій;
 • самоосвітою та самовдосконаленням.

 

Крім того вчителі, які будуть працювати в 5 класі за проєктом «Інтелект України» теж пройшли відповідну підготовку.

Протягом 2022-2023 навчального року заступники директора з НВР Родіна Т. В. та Шевцова А. С.  коорди­нували організацію методичної роботи в закладі, надавали практичну до­помогу керівникам професійних спільнот  і вчителям щодо впровадження нових форм і методів навчання.

Керівники професійних спільнот та вчителі-предметники протягом навчального року:

- запроваджували в освітній процес інноваційні технології, спрямовані на розвиток і самореалізацію кожної особистості як грома­дянина України, задля реалізації науково-методичної проблеми закладу;

-   забезпечували системний підхід в організації методичної роботи;

- використовували різні засоби та форми методичної роботи (зокрема й атестацію педагогічних працівників) для стимулювання до підвищення професійної майстерності й результативності праці педагога, розвитку творчої активності;

Важливою складовою методичної роботи у закладі є робота психологічної служби. Основними напрямками діяльності психологічної служби протягом року були: адаптація учнів 1-х класів, адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання, індивідуальна робота з учнями та батьками, робота із вчителями, які атестувалися. Практичний психолог Савельєва М. М. постійно підтримує свою професійну майстерність щляхом проходження різноманітних курсів. Під час воєнного стану надає психологічну допомогу дітям і батькам із числа вимушено переміщених осіб.

Педагогічні працівники постійно перебувають у пошуку здібних та обдарованих дітей, готують учнів до участі в учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін.

 

Таблиця участі та результативності учнів школи в предметних олімпіадах

Роки

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість переможців:

20

18

17

1

14

21

 

І місце

7

3

6

1

1

4

ІІ місце

6

10

8

0

5

7

ІІІ місце

7

5

3

0

8

10

 

 

   У 2022/2023 навчальному  році олімпіади проходили в онлайн-режимі, в яких брали участь 21 учень школи майже з усіх предметів. Учні показали гарні знання з української та англійської  мов, біології, історії, математики, географії.

        У закладі розроблена система морального й матеріального стимулювання кращих учнів. Переможці будь-яких конкурсів обов’язково оголошуються у шкільній газеті, а напередодні Нового року всі переможці різних конкурсів і олімпіад нагороджуються солодкими подарунками, їхні батьки – подяками.

   У 2022-2023 навчальному році у закладі функціонували 26 класів, з яких - 11 класів школи І ступеня, 13 класів – ІІ ступеня та 2 класи – ІІІ ступеня.

Згідно зі Статутом у школі впроваджене поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу. У 2017 році школа уклала договір про співпрацю з представництвом видавництва «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія). Спеціалістами видавництва були проведені тренінги та семінари для вчителів з метою ознайомлення з новинками видавництва та методикою викладання англійської мови.

Профільність навчання визначається з урахування освітніх потреб учнів, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

Відкриття і функціонування профільних класів створює умови надання можливості учням зорієнтуватися в житті, зробити свідомий вибір професії.

          Станом на 02.06.2023 року у школі навчалися 735 учнів:

 • 37 - із числа внутрішньо переміщених осіб;
 • 4 – навчалися за сімейною формою навчання;
 • 53 – за екстернатною.

 Усі здобувачі освіти атестовані за навчальний рік і переведені до наступних класів. 

         Однією із складових підвищення якості знань за дистанційною формою навчання є допомога батьків, які разом із педагогічним колективом розкривали здібності своїх дітей, допомагали дітям подолати ті виклики, які постали  у зв’язку із дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану.

 

 Отримали:

 

 • Свідоцтва звичайного зразка про здобуття базової середньої освіти – 44 учнів;
 • Свідоцтва з відзнакою про здобуття базової середньої освіти – 4;
 • Свідоцтва звичайного зразка про здобуття повної загальної середньої освіти – 33 учні;
 • Свідоцтва про здобуття початкової освіти – 84 учні;
 • Золоті медалі – 0;
 • Срібні медалі – 0.

 

Таблиця навчальних досягнень учнів школи за роками

 

Рік

Всього учнів школи

( без 1-2 класів )

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

2019

501

32 (6,4%)

268 (53,5%)

181 (36,2%)

20 (3,9%)

40,1%

2020

504

-

284 (56,4%)

194 (38,4%)

26 (5,2%)

43,6%

2021

535

35 (6,6%)

331 (61,8%)

143  (26,8%)

26 (4,8%)

31,6%

2022

570

39 (6,8%)

290 (50,8%)

205 (35,9%)

36 (6,3%)

42,2%

2023

605

21 (3%)

274 (45%)

279 (57%)

31 (5%)

51%

 

       У порівнянні з минулим роком зменшилася кількість учнів, які мають початковий та середній рівні учнівських досягнень відповідно на 3,8% та 5,8%. При цьому на 11,1% збільшилася кількість учнів з достатнім рівнем.  Але на 1,3% зменшилася кількість учнів з високим рівнем учнівських досягнень. Рівень якості знань учнів (7-12 балів) збільшився на 8,8%  порівняно з минулим навчальним роком.

        Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання: за межі країни, за межі області, повернення на постійне місце проживання. З 24 лютого до закладу збуло зараховано 39 учнів із числа тимчасово  переміщених осіб.

       Рух за літо буде розглянуто на нараді у серпні 2023 року (відповідальний заступник директора з НВР Шевцова А. С.).

      У закладі працює система «Безпечна школа», яка дає можливість контролювати    відвідування  учнями  занять, робочий час працівників школи. Крім того ця система забезпечує безпеку учасників навчально-виховного процесу, захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. У школі та на її території встановлено 39 камер відеоспостереження, які забезпечують повний візуальний контроль за навчальним закладом, як внутрішніх приміщень, так і прилягаючої до будівлі території. У даній ситуації є можливість швидко виявити надзвичайні ситуації і реагувати на них. Щоденно аналізується відвідування занять учнями, уточнюються причини  відсутності  та  заповнюється  Журнал  обліку  відсутності  учнів  на  заняттях. Кожний класний керівник  веде  облік  відсутності  учнів  свого  класу  в  окремій  папці,  де  збираються  документи  про причини  відсутності  кожного  учня (довідки  з  лікарні  про  хворобу (копії), заяви  батьків  тощо). Майже всі учні школи отримали учнівські квитки, які одночасно є і пропуском до закладу. Учні мають право на пільги на проїзд у міському транспорті.

Нагородження медалями випускників школи

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2019

-

-

2020

-

-

2021

1

1

2022

-

-

2023

-

-

        

           У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022-2023 навчальному році звільнені від проходження державної підсумкової атестації за наказом МОН України від 11.01.2023 №19.

           Багато уваги протягом навчального року приділялося підвищенню освітнього потенціалу педагогів. У 2022-2023 навчальному році у школі працювало 46 педагогів (із них 1 сумісник).

 Аналізуючи укомплектованість школи педагогічними кадрами протягом 2022- 2023 навчального року, слід відзначити, що колектив працює стабільно, плинність кадрів не суттєва.

 

Якісний склад педагогічних кадрів становить:

 

 

За категоріями

За званнями

Спеціаліст вищої категорії - 27

Учитель-методист - 12

Спеціаліст І категорії - 7

Старший вчитель - 11

Спеціаліст II категорії - 2

 

Спеціаліст - 10

 

 

 

Головною метою діяльності закладу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників є забезпечення ефективного функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів як складової, органічної частини якісної неперервної освіти педагогів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції в світовий освітній простір у контексті збагачення їх професійних знань, подолання розриву між раніше отриманою ними фаховою підготовкою й новими вимогами до освіти держави й конкретного регіону. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки. Позитивні тенденції: 

 • практична направленість;
 • фахова орієнтація курсової перепідготовки;

       -    зростання можливостей самопідготовки засобами інформаційних технологій. 

Відповідно до Постанови КМ України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» педагогічні працівники закладу протягом навчального року підвищували кваліфікацію згідно прийнятого Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. У 2022/2023 навчальному році кожен педагогічний працівник побудував власну освітню траєкторію, згідно якої підвищує свій фаховий рівень через участь у семінарах, тренінгах, семінарах-практикумах, майстер-класах тощо. 

Вчителі, які працюють в класах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, пройшли спеціальну підготовку з навчання дітей в інклюзивних класах, що засвідчено сертифікатами суб’єктів підвищення кваліфікації. 

Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Тематика самоосвітньої роботи педагогів планується самими педагогами відповідно до єдиної методичної теми, з урахуванням потреб закладу. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає в себе опрацювання післякурсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, вебінари, консиліуми, педагогічні ради.

Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу також враховуються комунікативність, працездатність, моральні переконання, володіння новими освітніми технологіями, знання і уміння працювати за різними формами навчання. Щорічно за графіком (1раз на 5 років) вчителі проходять курсову перепідготовку та атестацію на відповідність кваліфікаційній категорії. У 2023 році у закладі атестувалися  7 педагогічних працівників:  із них 5 підтвердили свою кваліфікаційну категорію, 2 – підвищили. Школа підключена до мережі Інтернет та освітнього простору «Курс Школа», має свій сайт, ведуться електронні класні журнали та щоденники. На жаль, інтернет працює тільки в 17 навчальних кабінетах із 40. При одночасній роботі вчителів у 17 кабінетах якість роботи інтернету знижується, тому більшість педагогів змушені були проводити дистанційне навчання з дому. Не вистачає комп’ютерної техніки в кабінетах інформатики для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.

 

Школа працює  в 1 зміну, тижневе навантаження школярів не перевищує гранично допустимої норми.

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2022-2023 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

 

Про стан виховної роботи в школі за 2022-2023 навчальний рік.

 

Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: єдність навчання, виховання та розвитку (ст. 6 Закону України «Про освіту»). 

Виховання органічно поєднане з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культури. 

У Новій українській школі виховний процес є невід'ємною складовою освітнього процесу  (ст. 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту») і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту» та спрямовуватися на формування: 

 • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору, та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 

            поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до              приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до   дискримінації за будь-якою ознакою; 

 • патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого обов'язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України; 
 • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності; 
 • громадянської культури та культури демократії; 
 • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; 
 • прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
 • почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім'ї, відповідальності за свої дії; 
 • культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід'ємних складників становлення особистості. 

Єдність, навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

Основною метою у вихованні учнів у 2022-2023 навчальному році було формування громадянина, патріота, інтелектуально-розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Основні завдання вихователя:  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам тощо ( ст.54 Закону «Про освіту»).

        У роботі з учнями  педагогічні працівники спираються на наскрізні змістовні лінії,  Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2022/2023 навчальному році.

        Педагогічний колектив здійснював виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • виховання патріотизму;
 • громадянське виховання;
 • превентивне виховання;
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, які необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 • Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 • Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проєкти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 • Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 • Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо), сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді  в системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постановою Кабінету  Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо  реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки». Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного  виховання на період до 2025 року.

Національно-патріотичне виховання – один із головних векторів діяльності  всього українського суспільства. Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, національних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

            Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

            У здійсненні виховного процесу мають враховуватися такі організаційні орієнтири:

 • до створення виховного середовища залучається весь колектив школи;
 • учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину;
 • у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, створюються належні умови для їх реалізації;
 • співробітництво з позашкільними закладами освіти;
 •  активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів;
 • налагодження постійного діалогу з батьківською громадою.

        У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.22 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виховна робота в школі в 2022-2023 навчальному році  проводилася в онлайн режимі. На виконання Указу Президента України від 16.03.2022 № 143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» було забезпечено проведення загальнонаціональної хвилини мовчання у закладі щоденно о 09:00.

        З метою забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості учнів в умовах воєнного стану у виховному процесі в 2022-2023 навчальному році та завдяки активній роботі шкільного органу самоврядування «Шкільна республіка» у школі були проведені наступні заходи за такими напрямками виховної системи школи:

З початку воєнного стану в державі  педагогічний колектив, технічний персонал, учні та їх батьки беруть активну участь у волонтерській діяльності: допомога міському шпиталю, адресна допомога надавалася воїнам ЗСУ (60 бригада 98 батальйон 7 рота) у вигляді теплих речей, засобів гігієни, продовольчих товарів, коштів на придбання військових потреб, нарізання стрічок для маскувальних сіток

     Національно-патріотичне виховання:

 • перший урок на тему «В єдності наша сила. Разом – до ПЕРЕМОГИ!»;
 • заходи до Дня МИРУ;
 • участь у міському конкурсі «МОЇ БАТЬКИ ЗАХИСНИКИ» - Вербицька Анна- лауреат І ступеня, Джола Кіра- лауреат ІІ ступеня;
 • акція «Смачного вам, захисники та захисниці!» (збір консервів для фронту та шпиталів);
 • виготовлення окопних свічок (223 шт.);
 • збір теплих речей, медикаментів, засобів гігієни, смаколиків;
 • заходи до Дня Гідності та Свободи:
 •  створення відеороликів «Ми вільні люди, гідні та свободні»;
 • класна година «Історія революції зблизька» (7-8 класи);
 • до 90 річчя роковин Голодомору в Україні «Голодомор. Не мовчи! Говори!». Участь в акції «Запали свічку»;
 • інформаційне відео «Трагедія Голодомору», конкурс малюнків «Голодомор: народ не можна вбити», конкурс поезії «Трагедія мого народу»;
 • до дня Збройних Сил України «Батьківщина – мати, умій за неї постояти»;
 • участь у Всеукраїнській доброчинній акції на підтримку наших Героїв на передовій «Новорічна листівка на передову»;
 • День Соборності України – інтерактивна пізнавальна вікторина «Любов моя – Україна!», «В цю велику та страшну годину Собор єднає Україну!»- долонька побажань;
 • День пам’яті героїв Крут: інформаційна година «Сторінками немеркнучих Крут», поетичні нариси «Століття боротьби…Незламні…» ;
 • День Героїв Небесної Сотні - відеожалоба;
 • День Державного Герба України;
 • День українського добровольця;
 • 24.02.22 – початок війни росії проти України – відеозвернення учнів школи до людства;
 • День Національної гвардії України;
 • інформаційний ролик до дня памяті Чорнобиля «Чорнобиль немає минулого часу», літературно-музична композиція «Гірчить Чорнобиль крізь роки», виставка агітаційних плакатів «Чорнобильський вітер по душах мете…»
 • День пам’яті та примирення: вайн-галерея «Чому я хочу миру на Землі?», виставка малюнків «Не загасити пам’яті вогонь…»;
 • заходи до Дня Героїв України.

     Родинно-сімейне виховання:

 • до дня українського Козацтва – публікація на Фейсбуці інформаційного ролика (11-м клас), конкурс поезії «Ми слави козацької нащадки»;
 • квест «Заповіт козака Вернидуба» (5-в клас);
 • інтелектуальна гра «Україна звитяжна» (8а, 8б, 9а, 9б класи);
 • заходи до дня української писемності та мови:
 • участь у міському проєкті «Розмовляй українською»;
 • участь у Всеукраїнському радіодиктанті;
 • челендж «Розмовляй українською»;
 • інформаційний ролик «День рідної мови»;
 • мовознавчий квест для учнів 5-х класів «Пароль: «Паляниця»;
 • інформаційне відео від 7А класу «ВАУ, або воєнна абетка українця»;
 • квест до Дня Святого Миколая (5-6 класи);
 • інтерактивна гра до свята Водохреща «Україна від Романа до Йордану», галерея малюнків «Хай свята вода на нас плеще – славимо ми Водохреща»;
 • день Святого Валентина – святкова гра «Змагання про кохання»;
 • фотоконкурс до Всесвітнього дня парасольки «Я весну чекаю, парасольку маю!», відео «Історія парасольки та все цікаве про неї»;
 • фотогалерея «Моя сім’я! Найкраща ти у світі»;
 • літературно-музична композиція «Вишиванка – душа України», фотоконкурс «Одягну я зранку вишиванку», гра для учнів 5-7 класів «Моя квітуча вишиванка»,  інтерактивна гра «Вишиванка – код нації», участь у створенні мапи України;
 • свято останнього Дзвоника - 2023.

     Громадянське виховання:

 • інформаційний ролик «Всесвітній день дитини» - «Знайомтесь, ми 5А, Б, В!», конкурс малюнків «Про що мріють діти?»;
 • квест до дня толерантності, пам’ятка для батьків «Як виховати толерантну дитину»;
 • 300 років від дня народження Григорія Сковороди – гра «Спіймати Сковороду»;
 • віртуальна подорож «Шляхами генія Г. Сковороди»;
 • тематичний урок історії «Григорій Сковорода – мандрівний учитель життя» (9-й клас);
 • заходи до дня української хустки;
 • презентація до Дня  безпечного Інтернету «10 золотих правил безпеки в інтернеті», квест-гра «Безпечний інтернет»;
 • літературна галерея до Міжнародного дня  рідної мови «Рідна мова у серці завжди», гра «Де логіка?», інтерактивна гра «Як соловейко Європою мандрував», інтерактивна гра «Ерудит»;
 • день народження Лесі Українки;
 • заходи до дня народження Тараса Шевченка – шевченківські дні:

картинна галерея «Читає та любить Кобзаря Україна», літературний конкурс «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже», інтерактивна гра «Шевченкове слово в наших серцях», відео «Тараса слово в серці нашім живе…»;

 • лірико-патріотичне відео «Їм ваш Великдень не забрати», інтерактивна гра для учнів 5-х класів «Україна писанкова», святкова вікторина «Хай лине увись передзвін великодній!»

     Морально-правове та превентивне виховання:

 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення «Загальної Декларації  прав людини» (10.12.2022);
 • участь у просвітницько-профілактичній програмі «Школа і поліція». Заняття зі шкільним офіцером поліції Ксенією Сєрєнко  (згідно з графіком);
 • єдина класна година до Всеукраїнського тижня протидії булінгу щодо вирішення конфліктів серед дітей шляхом впровадження медіації;
 • участь у акції «16 днів проти насильства»;
 • єдина класна година «Як уникнути насильства»;
 • тиждень протидії торгівлі людьми;
 • класні години «Профілактика правопорушень»;

Формування здорового способу життя:

 • бесіди щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19);
 • тиждень знань дорожнього руху «Дорожня грамота», «Безпека на дорозі – безпека життя»;
 • бесіди «Обережно! Вибухонебезпечні предмети»;
 • місячник пожежної безпеки «З вогнем не жартуй»;
 • тиждень з електробезпеки;
 • акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІдом «Червона стрічка»;
 • Єдиний національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому»;
 • бесіди: «Обережно – МІНИ!», «Вибухонебезпечні предмети», «Як поводити себе під час повітряної тривоги», «Як зібрати тривожну валізу».

      Художньо-естетичне виховання:

 • день вчителя – зустріч «Смайлик - ранок»;
 • шкільна кіностудія - казкові театральні історії від 5А класу на тему «Театр на тростині»;
 • святкування дня  народження Смайлика;
 • Міжнародний день обіймів;
 • літературний конкурс «Поговоримо про любов»;
 • фотоконкурс «Улюблені куточки Дніпра»;
 •  святкуємо День письменника - фотоконкурс – «Книга, яку я зараз читаю»;
 • інтелектуальна гра «Таємниці літературної скарбниці»;
 • свято жіночної чарівності»;

Екологічне виховання:

 • участь у міському проєкті «Збери макулатуру – допоможи ЗСУ» - подяка від молодіжного центру Дніпра;
 • заходи до Всесвітнього дня Землі;
 • участь у проєкті «Жити в стилі ЕКО!»;
 • заходи до Дня  води;
 • до дня тварин - фотоконкурс «Наші друзі поруч з нами»;
 • День Цивільного Захисту.

 

       У школі ведеться робота в рамках Всеукраїнського просвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», просвітницько-профілактичної програми «Школа і поліція».

Важливою складовою навчально-виховного процесу у школі є родине виховання. На сьогодні сім’я відіграє визначну роль не лише у формуванні особистості дитини, а й суспільства в цілому. Сім’я разом із школою створює той найважливіший комплекс факторів і умов виховного середовища, який визначає ефективність всього освітнього процесу. У Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» підкреслюється: «В основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, наступності  поколінь. Школа має продовжувати родинно-сімейне виховання, працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати взаємозв’язок між школою і родиною, бо це – основа, передумова підвищення активності навчання та виховання». Вчителі продовжують працювати над шкільною програмою «Партнерство школи і сім’ї – важлива умова ефективності освітнього процесу». Була проведена педагогічна рада з теми «Сімейні цінності – чи є в них сенс? Або чому сім’я – це єдина основа для щастя і успіху особистості і суспільства в цілому». Школа продовжує працювати в рамках експерименту регіонального рівня «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах». Третій рік поспіль в 11 класі впроваджено курс «Школа подружнього життя» за програмою Омельченка О. В..

У школі працює Рада із профілактики правопорушень (проведено 3 засідання). На  засідання  запрошуються діти разом із батьками з приводу поганої поведінки, небажанням вчитися, запізнення на уроки, порушення правил внутрішнього розпорядку школи. Із учнями проводилася профілактична робота. Протягом року постійно здійснювався контроль за станом відвідування учнями школи. У школі ведеться робота з профілактики правопорушень. З метою запобігання шкідливих звичок та формування здорового способу життя класними керівниками, практичним психологом, медичним працівником проводилась просвітницька робота з учнями та батьківською громадськістю. Для допомоги в роботі класним керівникам та створення гарного мікроклімату в учнівському середовищі практичним психологом було проведено цілу низку психодіагностичних досліджень: готовність та адаптація до навчання в школі учнів 1-х класів, визначення рівня тривожності та тест на вимірювання агресії в 5-х класах, діагностика на виявлення дітей «групи ризику» в 6 класах.

Аналізуючи роботу професійної спільноти класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного та батьківського колективів. Класні керівники 5 - 11 класів та класоводи 1 - 4 класів, працюючи над виховною темою «Формування культури сучасної сім’ї та розвиток інтересу до традиції родини як креативний метод взаємодії школи, сім’ї, громадськості в сучасних умовах», спланували у 2022-2023 начальному році заходи із залученням батьків до активного шкільного життя. Кожен клас брав участь у благодійній акції, де безпосередніми учасниками були батьки.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, багатьма класними керівниками використовуються сучасні технології виховання учнів. Для проведення виховних годин із духовно-морального виховання було вирішено створити шкільну збірку наробок вчителів по формуванню людських цінностей у дітей шкільного віку.

 

Організація роботи з безпеки життєдіяльності

 

 З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладі своєчасно складено акти-дозволи на проведення занять у кабінетах, майстернях та спортивних залах. На початку навчального року класними керівниками були проведені вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності, протягом року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності перед виконанням практичних, лабораторних робітна заняттях з трудового навчання та фізичної культури. Перед початком канікул класними керівниками проводились інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності, бесіди та заняття з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

На уроках з предмету «Основи здоров’я» відпрацьовувались дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої домедичної допомоги.

На початок навчального року майже всі учні пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до нового навчального року та до роботи закладу в осінньо-зимовий період. Протягом навчального року проводились профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму.

 

Аналіз стану травматизму учнів СЗШ № 140

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Під час навчально –виховного-процесу

1

2

5

2

1

0

0

Побутові травми

4

2

7

4

3

0

1

 

 

У травні 2019 року школа отримала ліцензію на надання медичних послуг. У школі працює медична сестра (за сумісництвом).

У закладі постійно в полі зору знаходяться питання соціального захисту дітей, створено банк даних дітей всіх пільгових категорій та дітей, що потребують особливого педагогічного підходу.

Діти пільгових категорій безкоштовно відвідують кінотеатри, виставки, цирк.

У школі навчаються:

50 учнів із багатодітних сімей;

2 учні, які знаходяться під опікою (діти - сироти);

5 учнів-інвалідів;

7 учнів із сімей, батьки яких є учасниками АТО;

48 учнів із числа ВПО.

 

         У 2022-2023 навчальному році учні школи на 80% забезпечені підручниками. Книжковий фонд бібліотеки складає 345723 екземпляри.

Педагогічний колектив має можливість користуватися методичною літературою, періодичними виданнями, які в достатній кількості є в методичному кабінеті.

 

Господарська частина – це одна з із основних складових роботи закладу, яка забезпечує здійснення освітнього процесу на певному рівні. Фінансування закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За рахунок бюджетних коштів початкова школа,  яка працює за НУШ, забезпечена меблями, вчителі забезпечені ноутбуками та наборами наочного та ігрового приладдя.

Велика вдячність батькам за розуміння і надання благодійної допомоги на нагальні потреби закладу. Але у наданні благодійної допомоги батьки повинні дотримуватись чинного законодавства, не допускати незаконного збирання коштів, не чинити тиску на тих батьків, які не в змозі брати участь у наданні допомоги. Класні керівники повинні своєчасно інформувати заступника директора з господарської роботи про матеріальні цінності, надані послуги або виконані роботи,  як благодійну допомогу.

Крім названих у школі є ще багато невирішених питань. До них слід віднести:

 • нерозуміння окремими батьками особистої відповідальності за створення сприятливих умов для повноцінного розвитку розумових і фізичних здібностей їх дітей, невиконання умов Меморандуму про співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу.

              Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього  процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

            У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти Дніпровської міської ради, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проєктами.

           Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступниками директора школи з навчально-виховної роботи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з базових дисциплін. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

           Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й розробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе,. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.