Підручники для школи
 

КЗО "Середня загальноосвітня школа №140" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Педагогічна преса

Звіт директора

Звіт

 директора КЗО «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

Кулик Наталії Григорівни

 про роботу закладу у 2021-2022 навчальному році.

 

                   КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради є комунальною власністю Дніпровської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, управлінням  освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яким делеговані відповідні повноваження. КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» ДМР заснована в 1989 році, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 3,2 га. Загальна площа всієї школи складає 9017,2 кв.м. У школі функціонують:

-  12 кабінетів початкової школи;

-  2 кабінети української мови та літератури;

-  2 кабінети зарубіжної літератури;

-  2 кабінети математики;

-  1 кабінет фізики;

-  1 кабінет хімії;

-  2 кабінети інформатики (для початкової та старшої школи);

-  2 кабінети біології;

-  1 кабінет історії;

-  4 майстерні;

-  1 кабінет музики;

-  1 кабінет географії;

-  3 кабінети англійської мови;

-  3 спортивні зали;

-  1 кабінет допризовної підготовки;

-  4 навчальних  кабінети.

   У 2021-2022 навчальному році у закладі функціонували 26 класів, з яких - 12 класів школи І ступеня, 12 класів – ІІ ступеня та 2 класи – ІІІ ступеня.

      У школі працює 3 групи продовженого дня.

Школа працює  в 1 зміну, тижневе навантаження школярів не перевищує гранично допустимої норми.

          Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2020-2021 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

       Робота закладу у 2021-2022 навчальному році була спрямована на реалізацію основних положень  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, МОН України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, Статуту школи, дотримання норм Конвенції про права дитини, регіональних програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі.

      У 2021-2022 навчальному році до керівного складу навчального закладу входили:

 • Михайленко Т. М.. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Шевцова А. С. –– заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Родіна Т. В. –– заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Тимошенкова Л. А., заступник з господарської роботи.

      Заступники директора з навчально-виховної роботи виконували свою роботу відповідно до посадових обов'язків, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

      2021-2022 навчальний рік був дуже складним. Багато часу працювали дистанційно в умовах карантину, а з 24 лютого в умовах воєнного стану. У закладі створена єдина платформа для дистанційного навчання, створені учнівські та батьківські групи для забезпечення тісного спілкування, психологічної підтримки. Сьогодні змінюються технології навчання, по новому розвивається суспільство, ми не можемо знати, з якими викликами ми ще можемо зустрітися. Але знаю точно, що вони нас роблять сильнішими, витривалішими. На сьогоднішній день важливо перейти від школи, яка дає дитині лише знання, що дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить ці знання використовувати.

       Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість поінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, уміє їх здобувати і використовувати для власних індивідуальних та професійних завдань.

       Ось тому головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути гідним громадянином своєї країни, мати позитивне ставлення до себе, оточуючих.

  Для реалізації цих завдань діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

 Методична рада школи у складі адміністрації, керівників методич­них об’єднань задля реалізації науково-методичної проблеми школи забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи та визначила пріоритетними такі напрями:

 • впровадження інноваційних технологій в організацію різних форм методичної роботи     (індивідуальні,      групові, колективні) залежно від потреб педагогічних працівників;
 • співпраця із практичним психологом Савельєвою М. М.,  молодими фахівцями щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності;
 • упровадження навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;
 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіт­ній процес;
 • допрофільна й профільна підготовка учнів;
 • удосконалення форм і методів роботи з обдарованою молоддю;
 • поповнення методичного кабінету науково-методичною і фаховою літературою, їх  систематизація;
 • створення умов для самоосвіти вчителів, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності;

         Методична робота, що проводилася у закладі протягом 2021-2022 навчального року, являла собою цілісну систему заходів, які прискорювали формування педагогічного досвіду та були спрямовані на всебічне підвищення професійної майстерності педагогів, на збагачення і розвиток творчого потенціалу колективу, на досягнення високих результатів навчання і виховання.

Протягом навчального року організація методичної роботи була спрямована таким чином, щоб кожен учитель мав змогу повніше розкрити власні здібності та обдарування, раціонально організувати педагогічний процес на виконання окремих проблем навчання та виховання учнів, вирішення яких здійснювалося усім педагогічним колективом.

Зміст методичної роботи був відображений у розділах плану роботи школи, у планах  роботи заступників директора школи та в планах роботи шкільних методичних об’єднань. По закладу на початку навчального року видано наказ «Про організацію методичної роботи у 2021-2022 навчальному році». На виконання завдань, передбачених планами, на початку навчального року були створені графік проведення атестації, наказ про роботу з обдарованими учнями. На початку кожного семестру проводилися інструктивно-методичні наради для керівників методичних об'єднань, вчителів-предметників та класних керівників з питань планування роботи, складено графіки відкритих уроків, позакласних заходів, подано заявку на проходження курсової підготовки, відбулися консультації для учителів з питань планування самоосвіти.

        У контексті виконання відповідних Постанов Кабінету Міністрів та наказів МОН України щодо порядку використання субвенційних коштів для здійснення педагогічної підтримки вчителів початкових класів, які залучені до Нової української школи, у школах України впроваджено систему супервізії – професійної підтримки. Протягом І семестру 2021-2022 навчального року спеціалістом ДАНО Саєнко Оленою було проведено заняття для вчителів початкових класів, які працюють за програмою НУШ. В ході надання супервізії вчителі початкової школи отримали консультації щодо:

 • особливостей формувального оцінювання у класах НУШ;
 • реалізації освітніх програм і навчальних планів, організації освітнього середовища;
 • впровадження сучасних методик і технологій навчання;
 • використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій;
 • самоосвіти та самовдосконалення.

Протягом навчального року вчителі початкових класів успішно реалізовували програму НУШ у 1, 2, 3 та 4 класах (по всіх паралелях), а вчителі 1-А, 3-А класів — працювали за проєктом «Інтелект України». Відповідно до Державного стандарту початкової освіти здійснювали формувальне та підсумкове оцінювання.

Вчитель випускного 4-а класу Чебаткова О. В. поділилася  із вчителями старшої школи новими методиками і технологіями Нової української школи.

   Протягом 2021-2022 навчального року заступники директора з НВР Родіна Т. В. та Шевцова А. С.  коорди­нували організацію методичної роботи в закладі, надавали практичну до­помогу керівникам методичних об’єднань  і вчителям щодо впровадження нових форм і методів навчання, особливо, які стосувалися дистанційної форми навчання.

  Організовано роботу з молодими фахівцями. Видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вимоги до сучасного уроку, окреслення завдань уроку, управління процесом навчання на уроці. Організовано відвідування уроків молодих учителів із подаль­шим їх обговоренням.

   Керівники методичних об’єднань та вчителі-предметники протягом навчального року:

- запроваджували в освітній процес інноваційні технології, спрямовані на розвиток і самореалізацію кожної особистості як грома­дянина України, задля реалізації науково-методичної проблеми закладу;

-  забезпечували системний підхід в організації методичної роботи;

- використовували різні засоби та форми методичної роботи (зокрема й атестацію педагогічних працівників) для стимулювання до підвищення професійної майстерності й результативності праці педагога, розвитку творчої активності.

   Важливою складовою методичної роботи у закладі є робота психологічної служби. Основними напрямками діяльності психологічної служби протягом року були адаптація учнів 1-х класів, адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання, індивідуальна робота з учнями та батьками, робота із вчителями, які атестувалися. Практичний психолог Савельєва М. М. постійно підтримує свою професійну майстерність щляхом проходження різноманітних курсів. Під час воєнного стану надає психологічну допомогу дітям і батькам із числа вимушено переміщених осіб.

  Заступник директора з навчально-виховної роботи Родіна Т. В. брала участь у Всеукраїнському проєкті «Педагогічний олімп України», отримала Грамоту інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України та нагрудний знак «Почесний педагог України».

Педагогічні працівники постійно перебувають у пошуку здібних та обдарованих дітей, готують учнів до участі в учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін.

 

Таблиця участі та результативності учнів школи в предметних олімпіадах

 

Роки

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Кількість переможців:

25

20

18

17

1

14

 

І місце

6

7

3

6

1

1

ІІ місце

12

6

10

8

0

5

ІІІ місце

7

7

5

3

0

8

 

   У 2022 році олімпіади проходили в онлайн-режимі, в яких брали участь 22 учні закладу майже з усіх предметів. Учні показали гарні знання з української та англійської  мов, біології, історії, хімії.

        60 учнів взяли участь у конкурсі з англійської мови «Грінвіч», наразі із-за воєнного стану результатів ще не маємо.

        У закладі розроблена система морального й матеріального стимулювання кращих учнів. Переможці будь-яких конкурсів обов’язково оголошуються у шкільній газеті, а напередодні Нового року всі переможці різних конкурсів і олімпіад нагороджуються солодкими подарунками, їхні батьки – подяками.

У 2021-2022 навчальному році були проведені засідання педагогічної ради за темами:

 1. Результати роботи закладу за минулий навчальний рік та завдання на новий,  початок навчального року в умовах карантину; про організацію методичної роботи в школі; затвердження освітньої програми, річного плану на 2021-2022 навчальний рік; ознайомлення педколективу із методичними рекомендаціями щодо оцінювання та календарно-тематичного планування у 2021-2022 навчальному році; про організацію сімейного навчання, про організацію роботи з учнями з особливими освітніми потребами; затвердження складу атестаційної комісії;
 2. Про організацію освітнього процесу у закладі освіти в період обмежувальних протиепідемічних заходів.
 3. Про підготовку Стратегії розвитку закладу на 2021-2026 роки, її спрямування та основні завдання. Система оцінювання у закладі. Безпечне освітнє середовище у закладі.
 4. Про схвалення результатів вибору підручників для 9-х та 5-х класів.
 5. Про перехід на дистанційну форму навчання.
 6. Про розвиток учнівського самоврядування, його структуру та діяльність. Роль лідерів класу у піднятті активності у діяльності органів самоврядування.
 7. Про завершення 2021-2022 навчального року, переведення учнів на наступний рік навчання та нагородження Похвальними листами за високі досягнення у навчанні.
 8. Про випуск учнів 9-х та 11-го класів.

       Методичні об'єднання вчителів-предметників здійснювали роботу за планами, які відповідали їх науково-методичним проблемам. Уся система методичної роботи в школі, особливо діяльність вчителів у методичних об’єднаннях, сприяє вдосконаленню професійної майстерності педагогів, що забезпечують підвищення результативності освітнього процесу, формують інтерес школярів до навчання та розвиток їхньої особистості. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів, під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

       У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

       Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини.

       Згідно зі Статутом у школі впроваджене поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу. У 2017 році школа уклала договір про співпрацю з представництвом видавництва «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія). Спеціалістами видавництва були проведені тренінги та семінари для вчителів з метою ознайомлення з новинками видавництва та методикою викладання англійської мови.

       Профільність навчання визначається з урахування освітніх потреб учнів, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

       Відкриття і функціонування профільних класів створює умови надання можливості учням зорієнтуватися в житті, зробити свідомий вибір професії.

       Станом на 31.05.2022 року у школі навчалися 739 учнів (35 - із числа внутрішньо переміщених осіб), з яких всі атестовані за навчальний рік і переведені до наступних класів.

      Однією із складових підвищення якості знань за дистанційною формою навчання є допомога батьків, які разом із педагогічним колективом розкривали здібності своїх дітей, допомогли дітям подолати ті виклики, які постали  у зв’язку із пандемією коронавірусної хвороби та воєнного стану.

 

 Отримали:

 

 • Свідоцтва звичайного зразка про здобуття базової середньої освіти – 52 учні;
 • Свідоцтва звичайного зразка про здобуття повної загальної середньої освіти – 35 учнів;
 • Свідоцтва про здобуття початкової освіти – 84 учні;
 • Свідоцтв з відзнакою – 0;
 • Золоті медалі – 0;
 • Срібні медалі – 0.

 

 

Таблиця навчальних досягнень учнів школи за роками

 

Рік

Всього учнів школи

( без 1-2 класів )

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

2018

595

3 (0,5%)

279 (52%)

218 (40,8%)

34 (6,4%)

47,1%

2019

501

32 (6,4%)

268 (53,5%)

181 (36,2%)

20 (3,9%)

40,1%

2020

504

-

284 (56,4%)

194 (38,4%)

26 (5,2%)

43,6%

2021

535

35 (6,6%)

331 (61,8%)

143  (26,8%)

26 (4,8%)

31,6%

2022

570

39 (6,8%)

290 (50,8%)

205 (35,9%)

36 (6,3%)

42,2%

 

       У порівнянні з минулим роком збільшилася кількість учнів, які мають початковий рівень учнівських досягнень на 0,2%. Але при цьому на 9% зменшилася кількість учнів, які мають середній рівень учнівських досягнень.  На 9,1% збільшилася кількість учнів з достатнім рівнем і на 1,5% з високим рівнем учнівських досягнень. Рівень якості знань учнів (7-12 балів) збільшився на 10,6%  порівняно з минулим навчальним роком.

 

Таблиця навчальних досягнень учнів по класах

 

клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

високий

достатній

середній

початковий

%

успішн.

Якість

знань

27

-

16

10

1

96,2

59,2

30

5

14

9

2

93,3

63,3

25

4

11

10

-

100

60,0

30

8

14

8

-

100

73,3

28

5

12

10

1

96,4

60,7

27

3

17

7

-

100

74,0

37

1

18

18

-

100

51,3

31

-

10

19

2

93,5

37,2

26

2

9

10

5

80,7

42,3

25

 4

5

16

-

100

36,0

30

-

10

19

1

96,6

33,3

27

1

11

13

2

92,6

44,4

25

-

8

12

5

80,0

32,0

25

-

1

11

13

48,0

04.0

26

2

5

17

2

92,3

26,9

25

-

6

17

2

92,0

24

32

-

7

25

-

100

21,8

20

-

2

16

2

90,0

10,0

10м

37

-

12

24

1

97,2

32,4

11м

37

1

17

19

-

100

48,6

всього

570

36

205

290

39

93,1

42,2

 

 

 

Нагородження медалями випускників школи

 

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2018

1

1

2019

-

-

2020

-

-

2021

1

1

2022

-

-

        

           У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021-2022 навчальному році звільнені від проходження державної підсумкової атестації за наказом МОН України від 28.02.2022 №232.

           У 2022-2023 навчальному році планується продовжити роботу по створенню класів із поглибленим вивченням англійської мови з 1-го класу та навчанням учнів 10-го класу за математичним профілем. Враховуючи низький рівень знань із природничо-математичних наук українських школярів за результатами міжнародного моніторингу, те, що математика є обов’язковим предметом під час здачі ЗНО та кадрове забезпечення закладу обрано математичний профіль навчання учнів у старшій школі.

 

        Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання: за межі країни, за межі області, повернення на постійне місце проживання. З 24 лютого до закладу збуло зараховано 39 учнів із числа тимчасово  переміщених осіб.

       Рух за літо буде розглянуто на нараді у серпні 2022 року (відповідальний заступник директора з НВР Шевцова А. С.).

 

Зведена таблиця руху учнів у 2021-2022 навчальному році

 

Класний керівник

Клас

05.09.21

31.05.22

Прибуття

Вибуття

Рух

Тимофєєва О. П.

25

23

 

-2

-2

Павлова А. О.

28

30

+3

-1

+2

Переходова Є. О.

24

24

 

 

 

Левченко Н. М.

27

26

 

-1

-1

Губа Т. І.

32

34

+4

-2

+2

Долівець С. О.

30

29

+1

-2

-1

Зайцева І. А.

26

27

+1

 

+1

Супряга С. В.

29

30

+1

 

+1

Беденюк А. В.

24

25

+1

 

+1

Чебаткова О. В.

30

30

 

 

 

Хижняк В. В.

28

28

+1

-1

 

Удовиченко Г. М.

25

27

+2

 

+2

Приходько Ю. А.

32

36

+6

-2

+4

Мовчан А. О.

31

31

 

 

 

Ярошенко І. О.

24

26

+3

-1

+2

Рубашна Н. Є.

26

25

+1

-2

-1

Романович Л. О.

25

30

+5

 

+5

Лазарєва Н. Є.

24

26

+4

-2

+2

Саранчук Л. А.

25

25

+1

-1

 

Михайленко Т. М.

26

25

 

-1

-1

Медведєва Т.С.

27

26

 

-1

-1

Кущ Г.П.

22

25

+4

-1

+3

Твердохліб М.Л.

29

32

+5

-2

+3

Хаменєва Н.О.

22

20

 

-2

-2

Щепеткова М.В.

10М

35

37

+4

-2

+2

Щукіна Н.Р.

11М

34

36

+4

-2

+2

РАЗОМ

 26 кл.

710

733

51

28

23

 

       У закладі працює система «Безпечна школа», яка дає можливість контролювати    відвідування  учнями  занять, робочий час працівників школи. Крім того ця система забезпечує безпеку учасників навчально-виховного процесу, захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. У школі та на її території встановлено 39 камер відеоспостереження, які забезпечують повний візуальний контроль за навчальним закладом, як внутрішніх приміщень, так і прилягаючої до будівлі території. У даній ситуації є можливість швидко виявити надзвичайні ситуації і реагувати на них. Щоденно аналізується відвідування занять учнями, уточнюються причини  відсутності  та  заповнюється  Журнал  обліку  відсутності  учнів  на  заняттях. Кожний класний керівник  веде  облік  відсутності  учнів  свого  класу  в  окремій  папці,  де  збираються  документи  про причини  відсутності  кожного  учня (довідки  з  лікарні  про  хворобу (копії), заяви  батьків  тощо). Майже всі учні школи отримали учнівські квитки, які одночасно є і пропуском до закладу. Учні мають право на пільги на проїзд у міському транспорті.        

      Багато уваги протягом навчального року приділялося підвищенню освітнього потенціалу педагогів. На сьогоднішній день у школі працює 46 педагогів (із них 3 сумісники).

       Аналізуючи укомплектованість школи педагогічними кадрами протягом 2021- 2022 навчального року, слід відзначити, що колектив працює стабільно, плинність кадрів не суттєва.

 

Якісний склад педагогічних кадрів

 

 

За категоріями

За званнями

Спеціаліст вищої категорії - 27

Учитель-методист - 12

Спеціаліст І категорії - 7

Старший вчитель - 11

Спеціаліст II категорії - 2

 

Спеціаліст - 10

 

 

 

        Головною метою діяльності закладу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників є забезпечення ефективного функціонування системи підвищення кваліфікації вчителів як складової, органічної частини якісної неперервної освіти педагогів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції в світовий освітній простір у контексті збагачення їх професійних знань, подолання розриву між раніше отриманою ними фаховою підготовкою й новими вимогами до освіти держави й конкретного регіону. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки. Позитивні тенденції: 

 • практична направленість;
 • фахова орієнтація курсової перепідготовки;

       -    зростання можливостей самопідготовки засобами інформаційних технологій. 

       Відповідно до Постанови КМ України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» педагогічні працівники закладу протягом навчального року підвищували кваліфікацію згідно прийнятого Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. У 2021/2022 навчальному році кожен педагогічний працівник побудував власну освітню траєкторію, згідно якої підвищує свій фаховий рівень через участь у семінарах, тренінгах, семінарах-практикумах, майстер-класах тощо. 

       Протягом червня-вересня 2021 року вчителі початкової школи пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

       Учителі старших класів, які працюватимуть у наступному навчальному році у 5-х класах за Концепцією «Нова українська школа», пройшли курси підвищення кваліфікації, впроваджені Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, а також курсів підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради (відповідно до концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів освіти і науки України від 02 грудня 2016 року №988-р, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2021 року №406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації стандарту базової середньої освіти у 2022-2023 навчальному році (5 клас) за певними освітніми галузями.

        Учителі, які працюють у класах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, пройшли спеціальну підготовку з навчання дітей в інклюзивних класах, що засвідчено сертифікатами суб’єктів підвищення кваліфікації. 

        Усі вчителі закладу успішно склали національний тест на цифрову грамотність для вчителів на "Національній онлайн-платформі для розвитку цифрової грамотності”. За допомогою національного тестування із завданнями, що були систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей Dig Comp 2.1. для громадян та адаптовані українськими експертами, вчителі перевірили рівень своєї цифрової грамотності за такими шістьма напрямками:

 1. Основи комп’ютерної грамотності.
 2. Інформаційна та медіаграмотність. 
 3. Вміння працювати з даними. 
 4. Створення цифрового контенту. 
 5. Комунікація і взаємодія у цифровому суспільстві.
 6. Безпека у цифровому середовищі. 
 7. Вирішення технічних проблем.
 8.  Навчання впродовж життя у цифровому суспільстві.

       За результатами проходження Цифрограму 41% вчителів мають високий рівень цифрової компетентності, а 59% - середній.

       Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Тематика самоосвітньої роботи педагогів планується самими педагогами відповідно до єдиної методичної теми з урахуванням потреб закладу. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає в себе опрацювання післякурсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, вебінари, консиліуми, педагогічні ради.

        Протягом травня 2022 року вчителі, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2022-2023 навчальному році (5 клас) взяли участь у серії онлайн-конференцій за певними освітніми галузями.

 

         Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу також враховуються комунікативність, працездатність, моральні переконання, володіння новими освітніми технологіями, знання і уміння працювати за різними формами навчання. Щорічно за графіком (1раз на 5 років) вчителі проходять курсову перепідготовку та атестацію на відповідність кваліфікаційній категорії. У 2022 році у закладі атестувалися  9 педагогічних працівників:  із них 5 підтвердили свою кваліфікаційну категорію, 4 – підвищили.

        Школа підключена до мережі Інтернет та освітнього простору «Курс Школа», має свій сайт, ведуться електронні класні журнали та щоденники. На жаль, інтернет працює тільки в 17 навчальних кабінетах із 40. При одночасній роботі вчителів у 17 кабінетах якість роботи інтернету знижується, тому більшість педагогів змушені були проводити дистанційне навчання з дому.

 

Стан виховної роботи в закладі за 2021-2022 навчальний рік

        Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: єдність навчання, виховання та розвитку (ст. 6 Закону України «Про освіту»). 

        Виховання органічно поєднане з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культури. 

        У Новій українській школі виховний процес є невід'ємною складовою освітнього процесу  (ст. 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту») і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту» та спрямовуватися на формування: 

 • відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору, та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 
 • поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до               приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до   дискримінації за будь-якою ознакою; 
 • патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого обов'язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України; 
 • усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності; 
 • громадянської культури та культури демократії; 
 • культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля; 
 • прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
 • почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім'ї, відповідальності за свої дії; 
 • культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід'ємних складників становлення особистості. 

        Єдність, навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу. 

        Основною метою у вихованні учнів у 2021-2022 навчальному році було формування громадянина, патріота, інтелектуально-розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

       Основні завдання вихователя:  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам тощо ( ст.54 Закону «Про освіту»).

        У роботі з учнями  педагогічні працівники спираються на наскрізні змістовні лінії,  Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році (додаток до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-362 від 16 липня 2021 року

«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» та здійснювали виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • виховання патріотизму;
 • громадянське виховання;
 • превентивне виховання;
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

       Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, які необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

       Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

      Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 • Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.
 • Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проєкти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.
 • Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
 • Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо), сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

        Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді  в системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постановою Кабінету  Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо  реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки». Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 673 затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного  виховання на період до 2025 року.

        Національно-патріотичне виховання – один із головних векторів діяльності  всього українського суспільства. Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, національних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

         Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

        У здійсненні виховного процесу мають враховуватися такі організаційні орієнтири:

 • до створення виховного середовища залучається весь колектив школи;
 • учитель є взірцем людини вихованої, своїм прикладом він надихає і зацікавлює дитину;
 • у плануванні діяльності враховуються індивідуальні нахили і здібності кожної дитини, створюються належні умови для їх реалізації;
 • співробітництво з позашкільними закладами освіти;
 • активне залучення до співпраці психологів і соціальних педагогів;
 • налагодження постійного діалогу з батьківською громадою.

        У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.22 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виховна робота в школі у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року  проводилася в онлайн режимі. На виконання Указу Президента України від 16.03.2022 № 143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» було забезпечено проведення загальнонаціональної хвилини мовчання у закладі щоденно о 09:00.

        З метою забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості учнів в умовах воєнного стану у виховному процесі в ІІ семестрі 2021-2022 навчального року та завдяки активній роботі шкільного органу самоврядування «Шкільна республіка» у школі були проведені наступні заходи за такими напрямками виховної системи школи:

 

Національно-патріотичне виховання:

 • єдиний  урок на тему «Ми українці! Живімо, творімо разом, а не поодинці!»;
 • заходи до Дня МИРУ;
 • заходи до Дня Гідності та Свободи;
 • участь у районному фестивалі «Вірші, народжені Революцією Гідності» - Степанченко Анастасія, 11м клас (І місце);
 • з/к до Дня Гідності і Свободи «Наш дух не зламати, свободи не вбити» - Степанченко Анастасія, 11м клас (вокал, диплом І ступеня);
 • участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голокосту у Дніпрі (до 80-х роковин трагедії у ботанічному саду);
 • єдина класна година до Дня пам’яті жертв голодомору «Звертаємось до минулого, щоб дарувати майбутнє» (5-10 класи). Участь в акції «Запали свічку»;
 • до дня Збройних Сил України «Батьківщина – мати, умій за неї постояти» - книжкова виставка;
 • участь у районному фестивалі до Дня Соборності та Свободи України - Степанченко Анастасія, 11м клас, І місце;
 • класні години: «Герої Крут – для нащадків взірець», до Дня пам’яті жертв Голокосту «Голокост – шрам на серці людства», усний журнал про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні;
 • флешмоб до Дня Єднання;
 • інформаційні хвилини до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь «Погляд у минуле задля гарантії не повторення збройного конфлікту в майбутньому»;
 • «Урок звитяги» до Дня українського добровольця;
 • інформаційне відео до Дня Вишиванки «Українська вишиванка – код нації»;
 • віртуальна фотовиставка «А українська вишиванка – це диво в світі та краса».

Родинно-сімейне виховання:

 • виставка українського мистецтва до Дня козацтва;
 • спортивне свято «Козацькі розваги»;
 • онлайн вікторина «Ми нащадки козаків»;
 • да Дня козацтва – інтелектуальний турнірі з гри ЧГК;
 • вибори президента школи;
 • квест до Дня Святого Миколая (5-6 класи);
 • декада родинно-сімейних цінностей «Без сім’ї немає щастя на землі»;
 • до Міжнародного Дня сім’ї – вітальна листівка (відео 1-9 класи);
 • відео-конкурс читців поезії «Моя родина люба, що я без тебе», (5-6 класи);
 • до Міжнародного Дня Матері «Рідно мати моя, ти у мене єдина – найдорожча у світі ти для мене людина», відео для інформаційної хвилини (1-9 класи);
 • віртуальна виставка малюнків «Моя рідна мати як сонечко ясне» (3-6 класи);
 • інформаційні хвилини на дистанційних уроках з історії до дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, вшанування пам’яті жертв політичних репресій зокрема Великого терору 1937-1938 років, інших злочинів комуністичного режиму.

Громадянське виховання:

 • участь у міському конкурсі- проєкті «Екскурсія містом» - учень 8-б класу Крючков Денис;
 • єдина класна година «Єкатеринослав – Дніпропетровськ - Дніпро» - до дня міста;
 • єдина класна година до Міжнародного дня Миру «Україна потребує миру!»;
 • р/к «Півгодинки на цікавинки»- 4-а клас – лауреати;
 • подяка учням 2-б класу за участь у благодійній акції «ЗБЕРЕЖИ ДЕРЕВО – ВРЯТУЙ ДИТИНУ»;
 • участь у Всеукраїнській благодійній акції «Врятуємо дітей від онко». «25 здавай – дітям допомагай» (сума 8643 грн.  Найкращими були 9-а клас – 916 монеток, 7-а клас – 911 монеток, 1-б клас – 730 монеток);
 • шкільна акція «Доброта врятує світ» – допомога для малюків-інвалідів із  будинку малят  № 2 (29500 грн.  Найкращими були 2а клас -3160 грн., 2б клас – 2900 грн., 3а клас – 2510 грн.);
 • книжкові виставки у шкільній бібліотеці:
 • 155 років від дня народження М.С. Грушевського;
 • 140 років від дня народження Івана Кочерги;
 • 115 років від дня народження Івана Багряного;
 • 299 років з дня народження Г.С. Сковороди;
 • 90 років від дня народження Г.М. Тютюнника;
 • тиждень громадянського виховання «Будьмо гідними називати себе українцями»;
 • інформаційний лист – «Святкові знаменні дати квітня»;
 • Всеукраїнська інформаційно-просвітницька кампанія «Для дітей суспільство без бар’єрів»;
 • дистанційний урок медіаграмотності;
 • дистанційний урок до Дня безпечного інтернету;
 • відео інформація до Всесвітнього Дня космонавтики «Планети та цікаве про них»;
 • участь у науково-методичному семінарі «Духовність як ціннісна фундація Нової Української Школи в сучасних воєнних умовах».

Морально-правове та превентивне виховання:

 • заходи до Міжнародного дня толерантності «До серця йде лиш те, що йде від серця»;
 • участь у Всеукраїнському просвітницькому проєкті Міністерства юстиції «Я маю право!»;
 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення «Загальної Декларації  прав людини» (10.12.21 р.);
 • участь у просвітницько-профілактичній програмі «Школа і поліція». Заняття зі шкільним офіцером поліції Ксенією Сєрєнко  (згідно з графіком);
 • єдина класна година до Всеукраїнського тижня протидії булінгу щодо вирішення конфліктів серед дітей шляхом впровадження медіації;
 • участь в акції «16 днів проти насильства»;
 • єдина класна година «Як уникнути насильства»;
 • тиждень протидії торгівлі людьми;

Формування здорового способу життя:

 • бесіди щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19);
 • тиждень знань дорожнього руху «Дорожня грамота», «Безпека на дорозі – безпека життя»;
 • лекція з гігієни для дівчат 6-7 класів з представником компанії KOTEX;
 • місячник пожежної безпеки «З вогнем не жартуй»;
 • тиждень з електробезпеки;
 • акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІдом;
 • тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Здоровим бути модно!»;
 • місячник безпеки на воді та льоду;
 • тиждень безпеки дитини «Цінуй і бережи життя»;
 • тематичне відео до Дня здоров’я «Здорова людина – міцна країна»;
 • День охорони праці;
 • щорічний Загальнонаціональний тиждень безпеки дорожнього руху.

Художньо-естетичне виховання:

 • вікторина до Міжнародного дня грамотності;
 • день вчителя – зустріч «Смайлик - ранок»;
 • оформлення святкового стенду «Вчительська мрія»;
 • музична перерва – вітання вчителів від випускного класу;
 • створення новорічної святкової фото-зони;
 • конкурс: музей новорічних ляльок (ростові ляльки - 5-9 класи);
 • конкурс новорічних та різдвяних віршів (5-6 класи);
 • конкурс новорічної маски;
 • день снігу – веселі конкурси та цікаві факти;
 • фото-квест до Дня рідної мови для 5-6 класів, відео-ролики від 7-9 класів «Я мовою своєю буду говорити, я - щастя, миру хочу і на тім стою»;
 • день обіймів – майстер класи з виготовленням тематичних поробок;
 • акція «Подаруй картину школі»;
 • шкільне свято до дня закоханих;
 • віртуальна виставка великодніх писанок «На наших писанках малюнки: квіти, сонце, візерунки», відеопривітання від учнів 11м класу;
 • шкільне відео-свято Останнього дзвоника;
 • відеопривітання президента школи Сергія Новікова із Днем захисту дітей.

Екологічне виховання:

 • участь у міській природо-охоронній акції «Годівничка»;
 • краєзнавчі екологічні години «Земля квітучої краси», «Я бережу твою природу, бо в мене земле ти одна»;
 • місячник екологічного виховання «Голос рідної природи розуміти серцем вчися»;
 •  до Всесвітнього дня Землі: віртуальна виставка малюнків «Бажаємо миру на планеті, на нашій крихітній Землі!», конкурс читців поезії «Наш МИР потрібен на планеті».

  З початку воєнного стану в державі  педагогічний колектив, технічний персонал, учні та їх батьки брали активну участь у волонтерській діяльності: на базі школи було відкрито пункт допомоги біженцям (одяг, взуття), допомога міському шпиталю, адресна допомога надавалася воїнам ЗСУ (60 бригада 98 батальйон 7 рота) у вигляді теплих речей, засобів гігієни, продовольчих товарів, коштів на придбання військових потреб, для виготовлення захисних сіток різали стрічки.

       Слід відмітити високий рівень виховної роботи класних керівників Чебаткової О. В. (4а клас), Приходько Ю. А. (5а клас), Ярошенко І. О. (6а клас), Лазарєвої Н. Є. (7а клас), Медведєвої Т. С. (8а клас), Кущ Г. П. (8б клас), Твердохліб М. Л. (9а клас), Щепеткової М. В. (10м клас), робота яких відрізнялась конкретністю, цілеспрямованістю і відповідала сучасним вимогам планування виховної роботи в класі в умовах воєнного стану.

       У школі ведеться робота в рамках Всеукраїнського просвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», просвітницько-профілактичної програми «Школа і поліція».

 Важливою складовою навчально-виховного процесу у школі є родине виховання. На сьогодні сім’я відіграє визначну роль не лише у формуванні особистості дитини, а й суспільства в цілому. Сім’я разом із школою створює той найважливіший комплекс факторів і умов виховного середовища, який визначає ефективність всього освітнього процесу. У Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» підкреслюється: «В основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, наступності  поколінь. Школа має продовжувати родинно-сімейне виховання, працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати взаємозв’язок між школою і родиною, бо це – основа, передумова підвищення активності навчання та виховання». Вчителі продовжують працювати над шкільною програмою «Партнерство школи і сім’ї – важлива умова ефективності освітнього процесу». Була проведена педагогічна рада з теми «Сімейні цінності – чи є в них сенс? Або чому сім’я – це єдина основа для щастя і успіху особистості і суспільства в цілому». Школа продовжує працювати в рамках експерименту регіонального рівня «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах». Другий рік поспіль в 11 класі впроваджено курс «Школа подружнього життя» за програмою Омельченка О. В..

 У школі працює Рада профілактики правопорушень (проведено 3 засідання). На  засідання  запрошуються діти разом із батьками з приводу поганої поведінки, небажанням вчитися, запізнення на уроки, порушення правил внутрішнього розпорядку школи. Із учнями проводилася профілактична робота. Протягом року постійно здійснювався контроль за станом відвідування учнями школи. У школі ведеться робота з профілактики правопорушень. З метою запобігання шкідливих звичок та формування здорового способу життя класними керівниками, практичним психологом, медичним працівником проводилась просвітницька робота з учнями та батьківською громадськістю. Для допомоги в роботі класним керівникам та створення гарного мікроклімату в учнівському середовищі практичним психологом було проведено цілу низку психодіагностичних досліджень: готовність та адаптація до навчання в школі учнів 1-х класів, визначення рівня тривожності та тест на вимірювання агресії в 5-х класах, діагностика на виявлення дітей «групи ризику» в 6 класах.

Аналізуючи роботу МО класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного та батьківського колективів. Класні керівники 5 - 11 класів та класоводи 1 - 4 класів, працюючи над виховною темою «Формування культури сучасної сім’ї та розвиток інтересу до традиції родини як креативний метод взаємодії школи, сім’ї, громадськості в сучасних умовах», спланували у 2020-2021 начальному році заходи із залученням батьків до активного шкільного життя. Кожен клас брав участь у благодійній акції, де безпосередніми учасниками були батьки.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, багатьма класними керівниками використовуються сучасні технології виховання учнів. Для проведення виховних годин із духовно-морального виховання було вирішено створити шкільну збірку наробок вчителів по формуванню людських цінностей у дітей шкільного віку.

 

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

  З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладі своєчасно обстежуються і складаються акти-дозволи на проведення занять у кабінетах, майстернях та спортивних залах. На початку навчального року класними керівниками були проведені вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності, протягом року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності перед виконанням практичних, лабораторних робіт на заняттях із трудового навчання та фізичної культури. Перед початком канікул класними керівниками проводились інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності, бесіди та заняття з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

 Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 На уроках із предмету «Основи здоров’я» відпрацьовувались дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої домедичної допомоги.

 На початок навчального року всі учні пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до нового навчального року та до роботи закладу в осінньо-зимовий період. Протягом навчального року проводились профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму

 

Аналіз стану травматизму учнів

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Під час навчально –виховного-процесу

2

5

2

3

2

Побутові травми

2

7

4

4

2

 

 

Рекомендації на 2022-2023 навальний рік:

 

1. Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

2.   Забезпечити 100% надання довідок 086-1/0, 086-2/0 на 01.09.2022р.

3. Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

4.  Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

          У травні 2019 року школа отримала ліцензію на надання медичних послуг. У школі працює медична сестра (за сумісництвом).

Соціальний захист дітей

 

У закладі постійно в полі зору знаходяться питання соціального захисту дітей, створено банк даних дітей всіх пільгових категорій та дітей, що потребують особливого педагогічного підходу.

Діти пільгових категорій безкоштовно відвідують кінотеатри, виставки, цирк.

У школі навчаються:

41 учень із багатодітних сімей;

 2 учні, які знаходяться під опікою (діти - сироти);

6 учнів-інвалідів;

9 учнів із сімей, батьки яких є учасниками АТО/ООС;

10 учнів із числа переміщених осіб;

1 учень із числа постраждалих на ЧАЕС;

4 учні з особливими освітніми потребами

Було проведено обстеження матеріально - побутових умов цих учнів, надано безкоштовне харчування дітям під опікою та дітям із багатодітних сімей за рахунок державних та місцевих коштів.

         У 2021-2022 навчальному році учні школи на 90% забезпечені підручниками. Книжковий фонд бібліотеки складає 345723 екземпляри.

Педагогічний колектив має можливість користуватися методичною літературою, періодичними виданнями, які в достатній кількості є в методичному кабінеті.

 

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі

 

        З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим особливостям учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів. Сумісно із ТОВ «Контракт Продрезерв-5» на базі шкільної їдальні організовано дворазове харчування дітей (гарячий сніданок, обід). Харчування дітей здійснюється відповідно до розробленого технологами двотижневого перспективного меню, а з 01.01.2022 — чотиритижневого, що складено з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявності сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. Страви готуються згідно із щоденним меню, яким забезпечено раціональне, збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів.  Робітники їдальні намагаються створити для здобувачів освіти домашню затишну атмосферу під час прийому їжі. Всі учні 1–4 класів та бажаючі із 5-11 класів забезпечені гарячим харчуванням. 

        Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів (згідно з нормами «Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОЗ №2205 від 25.09.2020, Постанови МОЗ № 50 від 22 серпня 2020 року, Постанови МОЗ № 4 від 23 квітня 2021 року). З метою запобігання поширенню  захворювання на коронавірус COVID-19 столи накривають за спеціальним графіком. Кількість класів, що одночасно перебувають у їдальні, достатня для дотримання вимог щодо дистанції.

        Адміністрація закладу та члени бракеражної комісії ретельно слідкують за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконанням усіх вимог Держпродспоживслужби. Меню вивішено на інформаційному стенді, де зазначено найменування страв, вихід продуктів, їхня вартість. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності та інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. 

        Протягом навчального року всі учні початкової школи були забезпечені гарячим сніданками за рахунок міського бюджету. Учні старших класів мали змогу поснідати чи пообідати за рахунок батьківських коштів. Для дітей пільгових категорій надавалися пільги на харчування у шкільній їдальні.  

        Кожний прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл. Розумова напруга і велика фізична активність учнів під час перебування у закладі супроводжуються енерговитратами. Для цього загальнодобова калорійність харчування учня розподілялася таким чином: сніданок – 20%, а обід – 40% добової калорійності раціону. Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

 Заступник директора з НВР Родіна Т. В. та медична сестра Воропаєва В. О. ретельно слідкували за дотриманням двотижневого меню, санітарним станом шкільної їдальні, виходом готової продукції. Технологічне обладнання у шкільній їдальні нове, окрім посудомийної машини та котла для кип’ятіння води. Ремонту і заміни меблів потребує і обідня зала.

 100% учнів початкової школи отримують гаряче харчування на суму 42 грн. 42 коп. Учні середньої школи пільгових категорій - на суму 49 грн. 75 коп. та старшої школи пільгових категорій на 53 грн. 51 коп. Діти пільгових категорій дітей, які відвідують групи продовженого дня - на 44 грн. 48 коп.

Матеріально-техічне забезпечення закладу

 

Господарська частина – це одна з із основних складових роботи закладу, яка забезпечує здійснення освітнього процесу на певному рівні. Фінансування закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За рахунок бюджетних коштів 1-і класи,  які працювали за НУШ отримали нові одномісні парти (35 шт.),  3 ноутбуки та набори наочного та ігрового приладдя.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення закладу за бюджетні кошти, а також надходження і використання благодійної допомоги від батьків знаходиться у розділі «Відкритий доступ» на сайті закладу.

Хочу сказати велике спасибі всім небайдужим батькам за розуміння і підтримку в організації освітнього процесу, благоустрою території закладу, волонтерській діяльності .

  Але хочу зазначити, що в наданні благодійної допомоги батьки повинні дотримуватись чинного законодавства, не допускати незаконного збирання коштів, не чинити тиску на тих батьків, які не в змозі брати участь у наданні допомоги. Класні керівники повинні своєчасно інформувати заступника директора з господарської роботи про матеріальні цінності, надані послуги або виконані роботи,  як благодійну допомогу.

Крім названих у школі є ще багато невирішених питань. До них слід віднести:

 • нерозуміння окремими батьками особистої відповідальності за створення сприятливих умов для повноцінного розвитку розумових і фізичних здібностей їх дітей, особливо в умовах дистанційного навчання, невиконання умов Меморандуму про співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу.

Управління закладом освіти

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього  процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

       У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти Дніпровської міської ради, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проєктами.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступниками директора школи з навчально-виховної роботи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з базових дисциплін. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе,. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.