КЗО "Середня загальноосвітня школа №140" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Педагогічна преса

Звіт директора за 2019-2020 н.р.

  Звіт

 директора КЗО «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

Кулик Наталії Григорівни

 про роботу школи у 2019-2020 навчальному році.

 

                   КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради є комунальною власністю Дніпровської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, управлінням  освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яким делеговані відповідні повноваження. КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» ДМР заснована в 1989 році, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 3,2 га. Загальна площа всієї школи складає 9017,2 кв.м. У школі функціонують:

-  11 кабінетів початкової школи;

-  2 кабінети української мови та літератури;

-  2 кабінети російської мови та літератури;

-  2 кабінети математики;

-  1 кабінет фізики;

-  1 кабінет хімії;

-  2 кабінети інформатики (для початкової та старшої школи);

-  2 кабінети біології;

-  1 кабінет історії;

-  4 майстерні;

-  1 кабінет музики;

-  1 кабінет географії;

-  3 кабінети англійської мови;

-  3 спортивні зали;

-  1 кабінет допризовної підготовки;

-  4 навчальних  кабінети.

       У школі працює 2 групи продовженого дня. Для дітей 1-х класів, які відвідують групу продовженого дня, є спальна кімната.

       Робота закладу у 2019-2020 навчальному році була спрямована на реалізацію основних положень  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, МОН України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, Статуту школи, дотримання норм Конвенції про права дитини, регіональних програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі.

      У 2019-2020 навчальному році до керівного складу навчального закладу входили:

 • Щепеткова М. В. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Шевцова А. С. –– заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Родіна Т. В. –– заступник директора з навчально-виховної роботи.

      Заступники директора з навчально-виховної роботи виконували свою роботу відповідно до посадових обов'язків, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

      Сьогодні змінюються технології навчання, по новому розвивається суспільство, ми не можемо знати, з якими викликами ми ще можемо зустрітися. Але знаю точно, що вони нас роблять сильнішими, витривалішими. Ми разом навчилися працювати дистанційно, складно було всім, але ми це зробили. На сьогоднішній день важливо перейти від школи, яка дає дитині лише знання, що дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить ці знання використовувати.

      Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість поінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, уміє їх здобувати і використовувати для власних індивідуальних та професійних завдань.

      Ось тому головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути гідним громадянином своєї країни, мати позитивне ставлення до себе, оточуючих.

      Для реалізації цих завдань діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

Методична рада школи у складі адміністрації, керівників методич­них об’єднань задля реалізації науково-методичної проблеми школи забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи та визначила пріоритетними такі напрями:

 • впровадження інноваційних технологій в організацію різних форм методичної роботи     (індивідуальні,      групові, колективні) залежно від потреб педагогічних працівників;
 • співпраця із практичним психологом Мухіною А.М., соціальним педаго­гом Михайленко   Т.М.,   молодими фахівцями щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності;
 • упровадження навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;
 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіт­ній процес;
 • допрофільна й профільна підготовка учнів;
 • удосконалення форм і методів роботи з обдарованою молоддю;
 • поповнення методичного кабінету науково-методичною і фаховою літературою, їх  систематизація;
 • створення умов для самоосвіти вчителів, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності;

   

      Протягом 2019-2020 навчального року заступники директора з НВР Щепеткова М. В. та Шевцова А. С.  коорди­нували організацію методичної роботи в закладі, надавали практичну до­помогу керівникам методичних об’єднань  і вчителям щодо впровадження нових форм і методів навчання, особливо, які стосувалися дистанційної форми навчання.

      Організовано роботу з молодими фахівцями. Видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вимоги до сучасного уроку, окреслення завдань уроку, управління процесом навчання на уроці.          Організовано відвідування уроків молодих учителів із подаль­шим їх обговоренням.

Керівники методичних об’єднань та вчителі-предметники протягом навчального року:

-   запроваджували в освітній процес інноваційні технології, спрямовані на розвиток і самореалізацію кожної особистості як грома­дянина України, задля реалізації науково-методичної проблеми закладу;

-   забезпечували системний підхід в організації методичної роботи;

-   використовували різні засоби та форми методичної роботи (зокрема й атестацію педагогічних працівників) для стимулювання до підвищення професійної майстерності й результативності праці педагога, розвитку творчої активності;

     Важливою складовою методичної роботи у закладі є робота психологічної служби. Основними напрямками діяльності психологічної служби протягом року були: адаптація учнів 1-х класів, адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання, індивідуальна робота з учнями та батьками.

     Педагогічні працівники постійно перебувають у пошуку здібних та обдарованих дітей, готують учнів до участі в учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін.

 

Таблиця участі та результативності учнів школи в предметних олімпіадах

Роки

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Кількість переможців:

29

30

19

27

25

20

18

17

 

І місце

4

7

5

4

6

7

3

6

ІІ місце

13

9

7

11

12

6

10

8

ІІІ місце

12

14

7

12

7

7

5

3

 

 

      На підставі аналізу отриманих результатів, за підсумками участі в районних олімпіадах, конкурсах, конференціях, змаганнях визначено, що найбільш творчо працювали вчителі  української мови та літератури Ярошенко І. О., Приходько Ю. А., трудового навчання Коваленко О. О., географії Рибалкіна О. А., фізики Щепеткова М. В., хімії Родіна Т. В., біології Щукіна Н. Р., математики Твердохліб М. Л., Саранчук Л. А.

     52 учні школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Патріот», 80 учнів - в суспільно-математичному конкурсі «Колосок», 43 учні - у міжнародному фізико-математичному конкурсі «Левеня», 62 учні були учасниками математичного конкурсу «Кенгуру», 36 учнів - конкурсу «Геліантус», 50 учнів – конкурсу з англійської мови «Грінвіч».

        У закладі розроблена система морального й матеріального стимулювання кращих учнів. Переможці будь-яких конкурсів обов’язково оголошуються у шкільній газеті, а напередодні Нового року всі переможці різних конкурсів і олімпіад нагороджуються солодкими подарунками, їхні батьки – подяками.

        У 2019-2020 навчальному році у закладі функціонували 25 класів, з яких - 11 класів школи І ступеня, 12 класів – ІІ ступеня та 2 класи – ІІІ ступеня.

Згідно зі Статутом школи у школі впроваджене поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу, яке надається учням за рахунок батьківських коштів. У 2017 році школа уклала договір про співпрацю з представництвом видавництва «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія). За умовами угоди в 2018 році був проведений онлайн-моніторинг досягнень учнів за допомогою онлайн-системи, яка була розроблена спеціалістами видавництва «Макміллан». Спеціалістами видавництва були проведені тренінги та семінари для вчителів з метою ознайомлення з новинками видавництва та методикою викладання англійської мови.

       Профільність навчання визначається з урахування освітніх потреб учнів, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

       Відкриття і функціонування профільних класів створює умови надання можливості учням зорієнтуватися в житті, зробити свідомий вибір професії.

       Станом на 31.05.2020 року у школі навчалися 666 учнів, всі атестовані за навчальний рік.  Високий рівень навчальних досягнень мають 26 учнів, (5,2 %, що на 1,3% більше, ніж у минулому навчальному році.),  достатній рівень - 194 учні, (38,4 %, що на 2,2% більше, ніж у минулому навчальному році), середній рівень – 284 учні (56,4%, що на 2,9% більше, ніж у минулому навчальному році). Слід відзначити, що  у 2019-2020 навчальному році немає дітей, які мають низький рівень учнівських досягнень. Якість знань склала 43,6% (на 3,5% більше, ніж у минулому році). Успішність учнів по школі складає 100%.

       Однією із складових підвищення якості знань є дистанційна форма навчання: допомога у навчанні батьків, можливість розкрити свої здібності дітям, які у соціумі відчували себе невпевнено. Велика вдячність батькам, які разом з педагогічними працівниками допомогли дітям подолати ті виклики, які постали  у зв’язку із пандемією коронавірусної хвороби.

 

 Отримали:

 • Свідоцтв звичайного зразка – 51учень;
 • Атестатів звичайного зразка – 32 учні;
 • Атестатів з відзнакою - 0
 • Золоті медалі – 0
 • Срібні медалі – 0

Всі учні 1-8-х та 10-х класів переведені до наступного класу.

 

 

Таблиця навчальних досягнень учнів школи за роками

 

Рік

Всього учнів школи

( без 1-2 класів )

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

2015

472

3 (0,6%)

226 (47,9%)

209 (44,2%)

34 (7,3%)

51,5%

2016

501

3 (0,6%)

232 (46,3%)

224 (44,7%)

42 (8,4%)

53,1%

2017

513

2 (0,3%)

251 (48,6%)

224 (43,7%)

36 (7,4%)

51,1%

2018

595

3 (0,5%)

279 (52%)

218 (40,8%)

34 (6,4%)

47,1%

2019

501

32 (6,4%)

268 (53,5%)

181 (36,2%)

20 (3,9%)

40,1%

2020

504

-

284 (56,4%)

194 (38,4%)

26 (5,2%)

43,6%

 

       Рівень якості знань учнів збільшився  на 3,5% порівняно з минулим роком.

 

Таблиця навчальних досягнень учнів по класах

клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

високий

достатній

середній

низький

%

успішн.

Якість

знань

3-а

30

-

10

20

-

100%

33%

3-б

30

6

18

6

-

100%

80%

4-а

24

4

12

8

-

100%

67%

4-б

25

4

12

9

-

100%

64%

4-в

26

1

16

9

-

100%

65%

5-а

28

3

17

8

-

100%

71%

5-б

26

-

15

11

-

100%

58%

5-в

26

-

8

18

-

100%

31%

6-а

30

3

14

13

-

100%

57%

6-б

23

-

8

15

-

100%

35%

7-а

30

1

12

17

-

100%

43%

7-б

22

1

-

21

-

100%

5%

8-а

26

-

7

19

-

100%

27%

8-б

26

1

12

13

-

100%

50%

8-в

22

-

5

17

-

100%

23%

9-а

28

-

9

19

-

100%

32%

9-б

23

-

4

19

-

100%

17%

10м

27

1

6

20

-

100%

26%

11м

32

1

9

22

-

100%

31%

всього

504

26

194

284

-

100%

43,6%

 

 

Зведена таблиця руху учнів у 2019-2020 навчальному році

 

Класний керівник

Клас

05.09.19

29.05.20

Прибуття

Вибуття

Рух

Зайцева І. А.

29

29

-

-

-

Супряга С. В.

25

25

+2

-2

 

Беденюк А. В.

26

24

-

-2

-2

Чебаткова О. В.

32

31

-

-1

-1

Пузирей В. В.

30

27

-

-3

-3

Удовиченко Г. М.

24

26

+2

-

+2

Тимофєєва О. П.

30

30

-

-

-

Холод Ю. М.

28

30

+3

-1

+2

Левченко Н. М.

26

24

-

-2

-1

Губа Т. І.

25

25

-

-

-

Долівець С. О.

25

26

+2

-1

+1

Лазарєва Н. Є.

28

28

+1

-1

-

Саранчук Л. А.

26

26

-

-

-

Михайленко Т. М.

26

26

-

-

-

Медведєва Т.С.

30

30

          -

-

-

Кущ Г.П.

24

23

-

- 1

-1

Твердохліб М.Л.

30

30

-

-

-

Хаменєва Н.О.

24

22

+1

-3

-2

Щепеткова М.В.

27

26

-

-1

-1

Кононенко О.Ф

26

26

-

-

-

Рибалкіна О.А.

20

22

+2

-

+2

Романович Л.О.

28

28

-

-

-

Щукіна Н.Р.

24

23

-

-1

-1

Приходько Ю.А.

10М

30

27

-

-3

-3

Ярошенко І.О.

10 М

32

32

-

-

-

РАЗОМ

 25 кл.

675

666

+13

-22

-9

 

        Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання.

       Рух за літо буде розглянуто на нараді у серпні 2020 року (відповідальний заступник директора з НВР).

      У школі з березня 2017 року встановлена система «Безпечна школа», яка дає можливість контролювати    відвідування  учнями  занять, робочий час працівників школи. Крім того ця система забезпечує безпеку учасників навчально-виховного процесу, захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. У школі та на її території встановлено 39 камер відеоспостереження, які забезпечують повний візуальний контроль за навчальним закладом, як внутрішніх приміщень, так і прилягаючої до будівлі території. У даній ситуації є можливість швидко виявити надзвичайні ситуації і реагувати на них. Щоденно аналізується відвідування занять учнями, уточнюються причини  відсутності  та  заповнюється  Журнал  обліку  відсутності  учнів  на  заняттях. Кожний класний керівник  веде  облік  відсутності  учнів  свого  класу  в  окремій  папці,  де  збираються  документи  про причини  відсутності  кожного  учня (довідки  з  лікарні  про  хворобу (копії), заяви  батьків  тощо). Для уникнення проблем, пов’язаних із відвідуванням занять здобувачами освіти, серед батьків постійно ведеться роз’яснювальна робота з приводу п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження порядку ведення обліку обліку дітей шкільного віку».

 

Нагородження медалями випускників школи

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2010

2

-

2011

2

2

2012

1

2

2013

1

2

2014

1

-

2015

1

1

2016

-

-

2017

-

-

2018

1

1

2019

-

-

2020

-

-

        

           У зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 учні 4-х та 9-х класів звільнені від державної підсумкової атестації за наказом МОН України від 30.03.2020 №463.

           У 2020-2021 навчальному році планується продовжити роботу по створенню класів з поглибленим вивченням англійської мови з 1-го класу та навчанням учнів 10-го класу за математичним профілем. Враховуючи те, що 2020-2021 навчальний рік оголошено Роком математики, низький рівень знань з природничо-математичних наук українських школярів за результатами міжнародного моніторингу, більшість вищих навчальних закладів вимагають від абітурієнтів здачу математики при вступі та кадрове забезпечення закладу обрано математичний профіль навчання учнів у старшій школі.

           Багато уваги протягом навчального року приділялося підвищенню освітнього потенціалу педагогів. На сьогоднішній день у школі працює 46 педагогів (із них 2 сумісника).

 Аналізуючи укомплектованість школи педагогічними кадрами протягом 2019- 2020 навчального року, слід відзначити, що колектив працює стабільно, плинність кадрів не суттєва.

 

Якісний склад педагогічних кадрів становить:

 

За категоріями

За званнями

Спеціаліст вищої категорії - 23

Учитель-методист - 12

Спеціаліст І категорії - 5

Старший вчитель - 11

Спеціаліст II категорії - 4

 

Спеціаліст - 4

 


 

        Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу також враховуються комунікативність, працездатність, моральні переконання, володіння новими освітніми технологіями, знання і уміння працювати за різними формами навчання. Щорічно за графіком (1раз на 5 років) вчителі проходять курсову перепідготовку та атестацію на відповідність кваліфікаційній категорії. У 2020 році у закладі атестувалися 6 педагогічних працівників: 4 із них підтвердили свою кваліфікаційну категорію, 2 – підвищили.  Всі вчителі школи пройшли курси з комп’ютерної підтримки навчальних предметів. Школа підключена до мережі Інтернет та освітнього простору «Курс Школа», має свій сайт, плануємо вести електронні класні журнали та щоденники.

 

       Школа працює  в 1 зміну, тижневе навантаження школярів не перевищує гранично допустимої норми.

       Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2019-2020 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

 

Про стан виховної роботи в школі за 2019-2020 навчальний рік.

     В основі виховного процесу школи лежить система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно з суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим спеціалістом, займати чіткі національні,загальногромадянські позиції, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості. Реалізуючи концепцію освіти, як процес розвитку творчої особистості, педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує. 14 грудня 2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.      Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідницької експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, тому вчителі пройшли навчання на освітній платфомі EdEra та очно-заочне навчання за програмою «НУШ».

 

«Нова українська школа – це школа для життя у ХХІ столітті».

            Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу.

            Головне завдання школи – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня- громадянина, патріота України.

            У роботі з учнями педагогічні працівники керуються Указом Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», наказом МОН України від 29.07.2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу МОН України від 16.06.2015р. № 641», плану дій щодо реалізації Стратегії, державних цільових програм з питань з національно-патріотичного виховання, проведення Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

            Серед виховних напрямків сьогодні найбільш актуальними виступають громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне виховання, як основні складові національно-патріотичного виховання, як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистого розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

 

           З метою забезпечення всебічного й гармонійного розвитку особистості учнів у виховному процесі в 2019- 2020 навчальному році у школі були проведені наступні заходи за такими напрямками виховної системи школи:

 

Національно-патріотичне виховання:

 • перший урок на тему «Ми українці! Живімо, творімо разом, а не поодинці!»;
 • День Захисника Вітчизни, День козацтва - квест, День Покрова Святої Богородиці, Свято козацької слави;
 • Річниця визволення Дніпропетровщини та України від нацистів;
 • розпочата підготовка до проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
 • День Гідності та Свободи;
 • участь у міському фестивалі «Пісні, народжені Революцією Гідності». Для воїнів були передані подарунки;
 • День пам’яті жертв голодомору «Звертаємось до минулого, щоб дарувати майбутнє». Участь в акції «Запали свічку»;
 • День Збройних Сил України «Батьківщина – мати, умій за неї постояти»;
 • зустріч учнів 10-11 класів з представниками військових навчальних закладів закладів;
 • День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС «Вони пішли у вогонь, щоб врятувати світ»;
 • День пам’яті Героїв Крут;
 • Година роздуму «А Сотню вже зустріли небеса…» про вшанування подвигу учасників Революції Гідності увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

 

Родинно-сімейне виховання:

 • виставка українського мистецтва до Дня козацтва;
 • День Святого Миколая;
 • День Наума, привітання переможців із предметних олімпіад;
 • шкільний та міський етап Всеукраїнської новорічно – різдвяної виставки «Новорічна композиція - 2020».

 

Громадянське виховання:

 • «Дніпро – місто щасливого дитинства» - до Дня міста;
 • Карнавальна святкова хода до Дня міста «Ми українці»;
 • конкурс відео-привітань «З любов’ю до рідного міста»;
 • Міжнародний день миру «Україна потребує миру!»;
 • шкільний ярмарок (вилучені гроші передані до військового шпиталю на операцію Микитіну Сергію - 10243 гривні);
 • р/к «Півгодинки на цікавинки» 4-а клас – ІІІ місце;
 • участь команди школи у І етапі інтелектуального конкурсу «Формула успіху»;
 • Міжнародний день інвалідів. Участь у міській благодійній акції «Відкрий серце – подаруй любов», подарунки дітям з обмеженими можливостями;
 • міська акція «Діти дітям» - допомога інтернату для дітей с ДЦП (одяг, іграшки, канцтовари);
 • шкільна акція – допомога будинку малюка № 2 (18400 грн.).

 

Морально-правове та превентивне виховання:

 • класна година «Що таке толерантність?»;
 • участь у Всеукраїнському просвітницькому проекті Міністерства юстиції «Я маю право!»;
 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення «Загальної Декларації  прав людини»;
 • Конвенція про права дитини;
 • участь у просвітницько-профілактичній програмі «Школа і поліція». Заняття із шкільним офіцером поліції Сєрєнко К.С. (згідно з графіком);
 • єдина класна година до Всеукраїнського тижня протидії булінгу щодо вирішення конфліктів серед дітей шляхом впровадження медіації;
 • єдина класна година «Як уникнути насильства»;
 • тиждень протидії торгівлі людьми;
 • зустріч з представниками ГО спільноти активної молоді з бесідою  «Що таке корупція?».

 

Формування здорового способу життя:

 • відкриття шкільної спартакіади «Спорт -  утвердження здорового способу життя»;
 • участь учнів школи у міському легкоатлетичному пробігу «Миля миру»;
 • участь учнів школи у міських змаганнях «Шкіряний м’яч»;
 • тиждень знань дорожнього руху «Дорожня грамота», «Безпека на дорозі – безпека життя»;
 • місячник пожежної безпеки «З вогнем не жартуй»;
 • тиждень з електробезпеки;
 • акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІдом;
 • екскурсія до туристично- спортивного центру «Освіторіум».

 

Художньо-естетичне виховання:

 • тиждень української писемності та мови;
 • сумісна гра батьки-учні «Що? Де? Коли?»;
 • відвідування виставки «Спогади про Снігову королеву»;
 • екскурсія до замку Попова, селище Василівка, зоопарк хижаків, фабрика порцеляни;
 • міський конкурс хорів – І місце;
 • святкова новорічна програма «В гостях у Діда Мороза та Снігуроньки» підготували учні 9-11 класів для учнів 6-7 класів;
 • новорічна танцювально-розважальна вечірка для учнів 9-11 класів;
 • випуск шкільної фотогазети «Імпульс»;
 • святкова програма до Міжнародного дня жінок «Які цікаві жінки».

 

Екологічне виховання:

 • участь у міській природо-охоронній акції «Годівничка»;
 • участь у Всеукраїнському єдиному уроці доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин;
 • екскурсія до міського еколого-натуралістичного центру.

 

Екскурсії:

 • екскурсія до м. Петрополь – 2а клас;
 • екскурсія до хлібозаводу № 10- 6а, 7б, 9б класи;
 • екскурсія учнів 10м класу до ситуаційного центру Дніпровської міської ради;
 • екскурсія до острова Хортиця – 4а клас;
 • екскурсія до козацького хутора с. Галушківка – 2а, 2б, 3б, 4б, 4в класи;
 • екскурсія до фабрики цукерок «Міленіум»;
 • екскурсія до телецентру – 8б клас.

          На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19», Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму роботи робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359 виховна робота в закладі проходила за дистанційною формою. Зворотній зв'язок із здобувачами освіти класні керівники здійснювали зручним для всіх учасників освітнього процесу способом, використовуючи різні сервіси Google, Office 365, Viber тощо. В режимі Оnlain були проведені святкування Дня матері, Всесвітнього дня сім’ї, Дня вишиванки, свято Останнього дзвоника. Класні керівники постійно співпрацювали та вчасно доносили до відома  учнів та їх батьків інформацію щодо закінчення навчального року.

           На достатньому рівні працює орган учнівського самоврядування «Шкільна республіка». Його  робота була спрямована на організацію цікавого дозвілля учнів та виховання справжніх господарів школи. У цьому році пройшли вибори нового президента ШР, ним стала учениця 10 - м класу Гура Вероніка. Учні школи постійно беруть участь у зборі вторинної сировини, в конкурсі класних куточків та фотозвітів із життя класних колективів, беруть участь у загальношкільних, районних, міських та класних виховних заходах. Щосеместру виходить шкільна фотогазета «Імпульс», яка висвітлює цікаві події, що відбуваються у житті школярів та вчителів.

           У школі ведеться робота в рамках Всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», просвітницько-профілактичної програми «Школа і поліція». Проходять заняття із шкільним офіцером поліції (згідно з графіком) Сєрєнко К.С.

Важливою складовою навчально-виховного процесу у школі є родине виховання. На сьогодні вчителі продовжують працювати над шкільною програмою «Партнерство школи і сім’ї – важлива умова ефективності освітнього процесу». З цього питання було проведено засідання педагогічної ради № 2 «З родини йде життя дитини». Згідно рішення педради батькам надавалася допомога у підвищенні їхньої педагогічної культури. Батьки були залучені до спільних шкільних заходів. Була створена модель роботи школи «Родинні цінності». Школа також долучилася до експерименту регіонального рівня «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах».

           Аналізуючи роботу МО класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного та батьківського колективів. Класні керівники 5-11 класів та класоводи 1-4 класів, працюючи над виховною темою «Формування культури сучасної сім’ї та розвиток інтересу до традиції родини як креативний метод взаємодії школи, сім’ї, громадськості у сучасних умовах», спланували у 2019-2020 навчальному році заходи із залученням батьків до активного шкільного життя. Кожен клас брав участь у благодійних акціях, де безпосередніми учасниками були батьки.

           Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, багатьма класними керівниками використовуються сучасні технології виховання учнів.

Слід відмітити високий рівень виховної роботи класних керівників Зайцевої І. А. (1а кл.), Чебаткової О. В. (2а кл.),  Тимофєєвої О. П. (3-а кл.), Губи Т. І.(4-б кл.), Лазарєвої Н. Є. (5а кл.), Медведєвої Т. С. (6-а кл.), Твердохліб М. Л. (7-а кл.), Хаменєвої Н. О. (7-б кл.), Кононенко О.Ф. (8-б кл.), Романович Л. О. (9-а кл.), Щукіної Н. Р. (9-б кл.), Приходько Ю.А. (10-м кл.), Ярошенко І.О. (11-м кл.), робота яких відрізнялась конкретністю, цілеспрямованістю і відповідала сучасним вимогам планування виховної роботи в класі.

 

Організація роботи з безпеки життєдіяльності

           З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладі своєчасно складено акти-дозволи на проведення занять у кабінетах, майстернях та спортивних залах. На початку навчального року класними керівниками були проведені вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності, протягом року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності перед виконанням практичних, лабораторних робітна заняттях з трудового навчання та фізичної культури. Перед початком канікул класними керівниками проводились інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності, бесіди та заняття з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

           Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

           На уроках з предмету «Основи здоров’я» відпрацьовувались дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої домедичної допомоги.

           На початок навчального року всі учні пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до нового навчального року та до роботи закладу в осінньо-зимовий період. Протягом навчального року проводились профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму

 

                                         

Аналіз стану травматизму учнів СЗШ № 140

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Під час навчально –виховного-процесу

6

5

3

3

3

1

2

5

Побутові травми

11

10

8

5

5

4

2

7

 

 

           У травні 2019 року школа отримала ліцензію на надання медичних послуг. У школі працює медична сестра (за сумісництвом).

           У закладі постійно в полі зору знаходяться питання соціального захисту дітей, створено банк даних дітей всіх пільгових категорій та дітей, що потребують особливого педагогічного підходу.

           Діти пільгових категорій безкоштовно відвідують кінотеатри, виставки, цирк.

           У школі навчаються:

59 учнів із багатодітних сімей;

3 учні, які знаходяться під опікою (діти - сироти);

7 учнів-інвалідів;

7 учнів із сімей, батьки яких є учасниками АТО.

           Було проведено обстеження матеріально - побутових умов цих учнів, надано безкоштовне харчування дітям під опікою та дітям із багатодітних сімей за рахунок державних та місцевих коштів.

З 2020-2021 навчального року за рішенням міської ради вводяться ще пільгові категорії: діти внутрішньо переміщених осіб та діти, які навчаються за інклюзивною формою навчання. Цим категоріям буде надано безкоштовне харчування за рахунок бюджетних коштів.

         У 2019-2020 навчальному році учні школи на 90% забезпечені підручниками. Книжковий фонд бібліотеки складає 345723 екземпляри.

Педагогічний колектив має можливість користуватися методичною літературою, періодичними виданнями, які в достатній кількості є в методичному кабінеті.

         З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим особливостям дітей, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань у закладі організоване гаряче харчування для учнів 1-11 класів. Виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Заступник директора з НВР Родіна Т. В. та медична сестра Воропаєва В. О. ретельно слідкували за дотриманням двотижневого меню, санітарним станом шкільної їдальні, виходом готової продукції. У 2019 році були замінені на нові електропательня та картоплечистка. Але ще слід замінити посудомийну машину та котел для кип’ятіння води. Ремонту і заміни меблів потребує і обідня зала.

        100% учнів початкової школи отримують гаряче харчування на суму 19 грн. 03 коп. 70% учнів середньої та старшої школи теж забезпечені гарячим харчуванням. Діти пільгових категорій харчувалися на 24 грн.63 коп., групи продовженого дня – на 23 грн. 68 коп.

 

         Господарська частина – це одна з із основних складових роботи закладу, яка забезпечує здійснення освітнього процесу на певному рівні. Фінансування закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За рахунок бюджетних коштів 1-і класи,  які працювали за НУШ отримали нові одномісні парти (71 шт.),  3 ноутбуки та набори наочного та ігрового приладдя. Протягом квітня-травня заклад отримав крейду, бактерицидні лампи, фарбу, спортивні мати, туалетний папір дезинфікуючі засоби, офісний папір, сегрегатори, особові справи для першокласників, географічну карту, економлампи, драбину (повний перелік товарів із вказаною кількістю і вартістю знаходиться у розділі «Відкритий доступ» на сайті закладу).

         У 2019-2020 навчальному році за допомогою батьків матеріальна база школи поповнилася на 2 телевізори (каб. №22, 26), відремонтовані навчальні кабінети. Велике спасибі всім батькам за розуміння і підтримку у цьому питанні.

         У наданні благодійної допомоги батьки повинні дотримуватись чинного законодавства, не допускати незаконного збирання коштів, не чинити тиску на тих батьків, які не в змозі брати участь у наданні допомоги. Класні керівники повинні своєчасно інформувати заступника директора з господарської роботи про матеріальні цінності, надані послуги або виконані роботи,  як благодійну допомогу.

         Крім названих у школі є ще багато невирішених питань. До них слід віднести:

 • неоднозначність розуміння деякими педагогами відповідальності за виконання своїх функціональних обов’язків. (Прикро, але є випадки скарг батьків на низький рівень викладання предметів, невміння педагогів знаходити порозуміння з батьками);
 • нерозуміння окремими батьками особистої відповідальності за створення сприятливих умов для повноцінного розвитку розумових і фізичних здібностей їх дітей.

          Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

           У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проєктами.

         Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступниками директора школи з навчально-виховної роботи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

           Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе,. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.