КЗО "Середня загальноосвітня школа №140" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Педагогічна преса

Звіт директора

  

Звіт

 директора КЗО «Середня загальноосвітня школа №140»

Дніпровської міської ради

Кулик Наталії Григорівни

 про роботу школи у 2020-2021 навчальному році.

 

                   КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» Дніпровської міської ради є комунальною власністю Дніпровської  міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, управлінням  освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яким делеговані відповідні повноваження. КЗО «Середня загальноосвітня школа №140» ДМР заснована в 1989 році, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 3,2 га. Загальна площа всієї школи складає 9017,2 кв.м. У школі функціонують:

-  11 кабінетів початкової школи;

-  2 кабінети української мови та літератури;

-  2 кабінети російської мови та літератури;

-  2 кабінети математики;

-  1 кабінет фізики;

-  1 кабінет хімії;

-  2 кабінети інформатики (для початкової та старшої школи);

-  2 кабінети біології;

-  1 кабінет історії;

-  4 майстерні;

-  1 кабінет музики;

-  1 кабінет географії;

-  3 кабінети англійської мови;

-  3 спортивні зали;

-  1 кабінет допризовної підготовки;

-  4 навчальних  кабінети.

          У школі працює 3 групи продовженого дня. Для дітей 1-х класів, які відвідують групу продовженого дня, є спальна кімната.

       Робота закладу у 2020-2021 навчальному році була спрямована на реалізацію основних положень  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, МОН України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, Статуту школи, дотримання норм Конвенції про права дитини, регіональних програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі.

      У 2020-2021 навчальному році до керівного складу навчального закладу входили:

 • Михайленко Т. М.. – заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Шевцова А. С. –– заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Родіна Т. В. –– заступник директора з навчально-виховної роботи.

      Заступники директора з навчально-виховної роботи виконували свою роботу відповідно до посадових обов'язків, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

      Сьогодні змінюються технології навчання, по новому розвивається суспільство, ми не можемо знати, з якими викликами ми ще можемо зустрітися. Але знаю точно, що вони нас роблять сильнішими, витривалішими. Ми разом навчилися працювати дистанційно, складно було всім, але ми це зробили. На сьогоднішній день важливо перейти від школи, яка дає дитині лише знання, що дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить ці знання використовувати.

      Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість поінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, уміє їх здобувати і використовувати для власних індивідуальних та професійних завдань.

      Ось тому головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути гідним громадянином своєї країни, мати позитивне ставлення до себе, оточуючих.

 Для реалізації цих завдань діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів.

Методична рада школи у складі адміністрації, керівників методич­них об’єднань задля реалізації науково-методичної проблеми школи забезпечувала системний підхід в організації методичної роботи та визначила пріоритетними такі напрями:

 • впровадження інноваційних технологій в організацію різних форм методичної роботи     (індивідуальні,      групові, колективні) залежно від потреб педагогічних працівників;
 • співпраця із практичним психологом Савельєвою М. М.,  молодими фахівцями щодо вдосконалення їхньої фахової майстерності;
 • упровадження навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток особистості учня;
 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіт­ній процес;
 • допрофільна й профільна підготовка учнів;
 • удосконалення форм і методів роботи з обдарованою молоддю;
 • поповнення методичного кабінету науково-методичною і фаховою літературою, їх  систематизація;
 • створення умов для самоосвіти вчителів, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності;

 Протягом 2020-2021 навчального року заступники директора з НВР Родіна Т. В. та Шевцова А. С.  коорди­нували організацію методичної роботи в закладі, надавали практичну до­помогу керівникам методичних об’єднань  і вчителям щодо впровадження нових форм і методів навчання, особливо, які стосувалися дистанційної форми навчання.

Організовано роботу з молодими фахівцями. Видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вимоги до сучасного уроку, окреслення завдань уроку, управління процесом навчання на уроці. Організовано відвідування уроків молодих учителів із подаль­шим їх обговоренням.

Керівники методичних об’єднань та вчителі-предметники протягом навчального року:

- запроваджували в освітній процес інноваційні технології, спрямовані на розвиток і самореалізацію кожної особистості як грома­дянина України, задля реалізації науково-методичної проблеми закладу;

-   забезпечували системний підхід в організації методичної роботи;

- використовували різні засоби та форми методичної роботи (зокрема й атестацію педагогічних працівників) для стимулювання до підвищення професійної майстерності й результативності праці педагога, розвитку творчої активності;

Важливою складовою методичної роботи у закладі є робота психологічної служби. Основними напрямками діяльності психологічної служби протягом року були: адаптація учнів 1-х класів, адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання, індивідуальна робота з учнями та батьками.

Педагогічні працівники постійно перебувають у пошуку здібних та обдарованих дітей, готують учнів до участі в учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін.

 

Таблиця участі та результативності учнів школи в предметних олімпіадах

Роки

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Кількість переможців:

30

19

27

25

20

18

17

1

 

І місце

7

5

4

6

7

3

6

1

ІІ місце

9

7

11

12

6

10

8

0

ІІІ місце

14

7

12

7

7

5

3

0

 

   У 2021 році олімпіади проходили в онлайн-режимі, в яких брали участь учні школи з біології та хімії. На підставі аналізу отриманих результатів, за підсумками участі в  олімпіадах, конкурсах, конференціях, змаганнях визначено, що найбільш творчо працювали вчитель  хімії Родіна Т. В., вчитель біології Щукіна Н. Р. На жаль, не всі вчителі-предметники відповідально віднеслись до роботи з обдарованими дітьми і не брали участь в олімпіадах.

       56 учнів були учасниками математичного конкурсу «Кенгуру», 22 учні - конкурсу «Геліантус», 60 учнів – конкурсу з англійської мови «Грінвіч».

        У закладі розроблена система морального й матеріального стимулювання кращих учнів. Переможці будь-яких конкурсів обов’язково оголошуються у шкільній газеті, а напередодні Нового року всі переможці різних конкурсів і олімпіад нагороджуються солодкими подарунками, їхні батьки – подяками.

   У 2020-2021 навчальному році у закладі функціонували 26 класів, з яких - 11 класів школи І ступеня, 13 класів – ІІ ступеня та 2 класи – ІІІ ступеня.

Згідно зі Статутом школи у школі впроваджене поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу, яке надається учням за рахунок батьківських коштів. У 2017 році школа уклала договір про співпрацю з представництвом видавництва «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія). За умовами угоди в 2018 році був проведений онлайн-моніторинг досягнень учнів за допомогою онлайн-системи, яка була розроблена спеціалістами видавництва «Макміллан». Спеціалістами видавництва були проведені тренінги та семінари для вчителів з метою ознайомлення з новинками видавництва та методикою викладання англійської мови.

Профільність навчання визначається з урахування освітніх потреб учнів, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

Відкриття і функціонування профільних класів створює умови надання можливості учням зорієнтуватися в житті, зробити свідомий вибір професії.

          Станом на 31.05.2020 року у школі навчалися 704 учні, з яких 702 атестовані за навчальний рік. 2 учні початкової школи за згодою батьків залишені на повторний курс.  Високий рівень навчальних досягнень мають 24 учні, (3,4 %, що на 1,8% більше, ніж у минулому навчальному році.),  достатній рівень - 143 учні, (26,7 %, що на 11,7% менше, ніж у минулому навчальному році), середній рівень – 331 учень (61,8%, що на 5,4% більше, ніж у минулому навчальному році). Якість знань склала 31,6%. Успішність учнів по школі складає 93%.

         Однією із складових підвищення якості знань є дистанційна форма навчання: допомога у навчанні батьків, можливість розкрити свої здібності дітям, які у соціумі відчували себе невпевнено. Велика вдячність батькам, які разом із педагогічними працівниками допомогли дітям подолати ті виклики, які постали  у зв’язку із пандемією коронавірусної хвороби.

 

 Отримали:

 

 • Свідоцтв звичайного зразка – 73 учні (9 класи);
 • Свідоцтв звичайного зразка – 25 учнів (11 клас);
 • Свідоцтв з відзнакою – 2;
 • Золоті медалі – 1;
 • Срібні медалі – 1.

Учні 1-4-х переведені до наступних класів, 2 учні за згодою батьків залишені на повторний курс. Учні 5-8-х та 10-х класів переведені до наступного класу.

 

 

Таблиця навчальних досягнень учнів школи за роками

 

Рік

Всього учнів школи

( без 1-2 класів )

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість знань

2015

472

3 (0,6%)

226 (47,9%)

209 (44,2%)

34 (7,3%)

51,5%

2016

501

3 (0,6%)

232 (46,3%)

224 (44,7%)

42 (8,4%)

53,1%

2017

513

2 (0,3%)

251 (48,6%)

224 (43,7%)

36 (7,4%)

51,1%

2018

595

3 (0,5%)

279 (52%)

218 (40,8%)

34 (6,4%)

47,1%

2019

501

32 (6,4%)

268 (53,5%)

181 (36,2%)

20 (3,9%)

40,1%

2020

504

-

284 (56,4%)

194 (38,4%)

26 (5,2%)

43,6%

2021

535

35 (6,6%)

331 (61,8%)

143  (26,8%)

26 (4,8%)

31,6%


       Рівень якості знань учнів зменшився на 12%  порівняно з минулим роком.

 

Таблиця навчальних досягнень учнів по класах

клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

високий

достатній

середній

низький

%

успішн.

Якість

знань

30

6

10

13

1

96%

53%

29

4

18

5

2

93%

75%

27

4

8

14

1

96%

44%

30

-

6

24

-

100%

20%

29

-

14

13

2

93%

48%

24

2

7

15

-

100%

37%

23

4

4

15

-

100%

35%

26

-

9

17

-

100%

35%

28

2

10

16

-

100%

43%

26

-

10

16

-

100%

38%

26

-

2

22

2

92%

7%

31

2

4

22

3

90%

19%

23

-

4

16

3

87%

17%

30

-

5

24

1

96%

16%

20

-

1

11

8

60%

5%

27

-

5

21

1

96%

18%

24

-

7

14

3

87%

29%

22

-

5

10

7

68%

22%

10м

33

-

10

22

1

97%

30%

11м

27

2

4

21

-

100%

22%

всього

535

26

143

331

35

93%

31%

 

 

Зведена таблиця руху учнів у 2020-2021 навчальному році

 

Класний керівник

Клас

05.09.20

31.05.21

Прибуття

Вибуття

Рух

Левченко Н. М.

31

28

 

-3

-3

Губа Т. І.

33

33

 

 

 

Долівець С. О.

32

31

+2

-3

-1

Зайцева І. А.

27

26

 

-1

-1

Супряга С. В.

28

27

 

-1

-1

Беденюк А. В.

25

24

 

-1

-1

Чебаткова О. В.

31

30

 

-1

-1

Хижняк В. В.

28

29

+1

-1

 

Удовиченко Г. М.

28

27

 

 

 

Тимофєєва О. П.

30

30

 

 

 

Іванченко Т. І.

30

29

+1

-2

-1

Ярошенко І. О.

24

24

 

 

 

Рубашна Н. Є.

23

23

+1

-1

 

Романович Л. О.

29

26

 

-3

-3

Лазарєва Н. Є.

28

28

 

 

 

Саранчук Л. А.

27

26

+1

-2

-1

Михайленко Т. М.

26

26

 

 

 

Медведєва Т.С.

31

31

 

 

 

Кущ Г.П.

23

23

 

 

 

Твердохліб М.Л.

31

30

 

-1

-1

Хаменєва Н.О.

20

20

 

 

 

Щепеткова М.В.

27

27

 

 

 

Кононенко О.Ф

25

24

 

-1

-1

Рибалкіна О.А.

22

22

 

 

 

Щукіна Н.Р.

10М

35

33

 

-2

-2

Приходько Ю.А.

11М

27

27

 

 

 

РАЗОМ

 26 кл.

721

704

+6

-23

-17

 

        Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов'язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається в основному у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання: 6 учнів виїхали за кордон, 4 учні – за межі міста, 2 учні 10 класу змінили профіль навчання, 5 учнів змінили форму навчання.

       Рух за літо буде розглянуто на нараді у серпні 2021 року (відповідальний заступник директора з НВР).

      У школі з березня 2017 року встановлена система «Безпечна школа», яка дає можливість контролювати    відвідування  учнями  занять, робочий час працівників школи. Крім того ця система забезпечує безпеку учасників навчально-виховного процесу, захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. У школі та на її території встановлено 39 камер відеоспостереження, які забезпечують повний візуальний контроль за навчальним закладом, як внутрішніх приміщень, так і прилягаючої до будівлі території. У даній ситуації є можливість швидко виявити надзвичайні ситуації і реагувати на них. Щоденно аналізується відвідування занять учнями, уточнюються причини  відсутності  та  заповнюється  Журнал  обліку  відсутності  учнів  на  заняттях. Кожний класний керівник  веде  облік  відсутності  учнів  свого  класу  в  окремій  папці,  де  збираються  документи  про причини  відсутності  кожного  учня (довідки  з  лікарні  про  хворобу (копії), заяви  батьків  тощо). Для уникнення проблем, пов’язаних із відвідуванням занять здобувачами освіти, серед батьків постійно ведеться роз’яснювальна робота з приводу п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження порядку ведення обліку обліку дітей шкільного віку». Майже усі учні школи отримали учнівські квитки, які одночасно є і пропуском до закладу. Учні мають право на пільги на проїзд у міському транспорті.

 

Нагородження медалями випускників школи

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2010

2

-

2011

2

2

2012

1

2

2013

1

2

2014

1

-

2015

1

1

2016

-

-

2017

-

-

2018

1

1

2019

-

-

2020

-

-

2021

1

1

        

           У зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 учні 4-х та 9-х класів звільнені від державної підсумкової атестації за наказом МОН України від 03.03.2021 №273.

           У 2021-2022 навчальному році планується продовжити роботу по створенню класів з поглибленим вивченням англійської мови з 1-го класу та навчанням учнів 10-го класу за математичним профілем. Враховуючи низький рівень знань із природничо-математичних наук українських школярів за результатами міжнародного моніторингу, а також те, що більшість вищих навчальних закладів вимагають від абітурієнтів здачу математики при вступі та кадрове забезпечення закладу обрано математичний профіль навчання учнів у старшій школі.

           Багато уваги протягом навчального року приділялося підвищенню освітнього потенціалу педагогів. На сьогоднішній день у школі працює 46 педагогів (із них 3 сумісника).

 Аналізуючи укомплектованість школи педагогічними кадрами протягом 2020- 2021 навчального року, слід відзначити, що колектив працює стабільно, плинність кадрів не суттєва.

 

Якісний склад педагогічних кадрів становить:

 

 

За категоріями

За званнями

Спеціаліст вищої категорії - 27

Учитель-методист - 12

Спеціаліст І категорії - 6

Старший вчитель - 11

Спеціаліст II категорії - 3

 

Спеціаліст - 10

 

 

 

    Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу також враховуються комунікативність, працездатність, моральні переконання, володіння новими освітніми технологіями, знання і уміння працювати за різними формами навчання. Щорічно за графіком (1раз на 5 років) вчителі проходять курсову перепідготовку та атестацію на відповідність кваліфікаційній категорії. У 2021 році у закладі атестувалися 13 педагогічних працівників: 10 із них підтвердили свою кваліфікаційну категорію, 3 – підвищили.  Всі вчителі школи пройшли курси з комп’ютерної підтримки навчальних предметів. Школа підключена до мережі Інтернет та освітнього простору «Курс Школа», має свій сайт, ведуться електронні класні журнали та щоденники.

 

     Школа працює  в 1 зміну, тижневе навантаження школярів не перевищує гранично допустимої норми.

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2020-2021 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

 

Про стан виховної роботи в школі за 2020-2021 навчальний рік.

            Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу.

            Головне завдання школи – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня - громадянина, патріота України.

         Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ у закладах освіти виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадського суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, громадянина тощо. Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти. У роботі з учнями педагогічні працівники керуються Указом Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», наказом МОН України від 29.07.2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу МОН України від 16.06.2015р. № 641», плану дій щодо реалізації Стратегії, державних цільових програм з питань з національно-патріотичного виховання, проведення Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

      Серед виховних напрямків сьогодні найбільш актуальними виступають громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне виховання, як основні складові національно-патріотичного виховання, як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистого розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

          З метою забезпечення всебічного й гармонійного розвитку особистості учнів в умовах карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у виховному процесі в 2020- 2021 навчальному році в школі були проведені наступні заходи за такими напрямками виховної системи:

      Національно-патріотичне виховання:

 • перший урок на тему «Ми українці! Живімо, творімо разом, а не поодинці!»;
 • бібліотечний урок до дня народження В. О. Сухомлинського, видатного українського педагога, письменника;
 • виставка до 175-річчя Івана Карпенка-Карого, прозаїка, драматурга, актора, режисера;
 • день відкритих дверей до Всеукраїнського дня бібліотек «Цей мудрий світ бібліотек»;
 • шкільна онлайн-вікторина до Дня Козацтва (7-8 класи), конкурс відеофільмів «Гетьмани України» (9-11 класи);
 • заходи до дня  Гідності та Свободи;
 • участь у районному фестивалі «Вірші, народжені Революцією Гідності» - Степанченко Анастасія, 10-м клас (гран-прі);
 • шкільний конкурс читців до Дня Гідності та Свободи в Україні (7-10 класи) – Степанченко Анастасія – І місце;
 • виставка малюнків до Дня пам’яті жертв голодомору «Звертаємось до минулого, щоб дарувати майбутнє» (5-10 класи). Участь в акції «Запали свічку»;
 • День Збройних Сил України - «Батьківщина – мати, умій за неї постояти» -книжкова виставка;
 • захід «Соборність України»;
 • заходи до 150 – річчя із дня народження Лесі Українки;
 • класні години: «Українські народні традиції», «До дня пам’яті Героїв Крут», «До дня пам’яті жертв Холокосту»;
 • усний журнал «Небесна сотня в небо відлетіла…»;
 • дистанційний захід до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи;
 • заходи щодо відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
 • захід «День Європи»;
 • флеш-моб до дня Вишиванки;
 • екскурсія до х. Галушківка (1-б, 3-б,в класи).

     Родинно-сімейнев иховання:

 • квест «Дружба» - 3-а клас (захід із залученням батьків);
 • родинне свято «Осінні вечорниці» - 3-а клас;
 • виставкаукраїнського мистецтва до Дня козацтва;
 • голосування за міський проєкт «Актова зала для учнів середньої школи № 140»;
 • класні свята до дня  Святого Миколая;
 • класні години «Традиції моєї родини», «Про що розповідає сімейний альбом», «Щаслива родина – багата країна»;
 • до Міжнародного Дня родини – «Тиждень сім’ї»;
 • свято Морозива;

     Громадянське виховання:

 • «Дніпро – місто щасливого дитинства» - до Дня міста;
 • фестиваль відео-роликів до Дня міста «Поль. Lief»;
 • конкурс відео-привітань «З любов’ю до рідного міста»;
 • нагородження кращих учнів за результатами дистанційного навчання 1-10 класи;
 • заходи до Міжнародного  дня  миру «Україна потребує миру!»;
 • р/к «Півгодинки на цікавинки» 3-а клас – лауреати;
 • Міжнародний день інвалідів. Участь у міській благодійній акції «Відкрий серце – подаруй любов», подарунки дітям із обмеженими можливостями;
 • міська акція «Діти дітям» - допомога інтернату для дітей с ДЦП (одяг, іграшки, канцелярські товари);
 • шкільна акція «Доброта врятує світ» – допомога будинку малюка № 2 (22169 грн.);
 • класна година «Я за безпечний Інтернет»;
 • до Міжнародного Дня Космосу – екскурсія до аерокосмічного центру. Відкриття нового планетарію. (9-а клас);

     Морально-правове та превентивне виховання:

 • класна година «Що таке толерантність?»;
 • участь у Всеукраїнському просвітницькому проекті Міністерства юстиції «Я маю право!»;
 • Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення «Загальної Декларації  прав людини»;
 • Конвенція про права дитини;
 • участь у просвітницько-профілактичній програмі «Школа і поліція». Заняття із шкільним офіцером поліції Сєрєнко К.С. (згідно з графіком);
 • єдина класна година до Всеукраїнського тижня протидії булінгу щодо вирішення конфліктів серед дітей шляхом впровадження медіації;
 • єдина класна година «Як уникнути насильства»;
 • тиждень протидії торгівлі людьми.

Формування здорового способу життя:

 • бесіди щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19);
 • тиждень знань дорожнього руху «Дорожня грамота», «Безпека на дорозі – безпека життя»;
 • місячник пожежної безпеки «З вогнем не жартуй»;
 • тиждень з електробезпеки;
 • акція до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІдом;
 • єдиний Національний урок безпеки дорожнього руху;

     Художньо-естетичне виховання:

 • тиждень української писемності та мови;
 • конкурс – фотовиставка «Мій класний клас» (5-11 класи);
 • конкурс малюнків «Люба вчителько, моя» (5-6 класи);
 • «Свято мам, бабусь, дівчат»
 • конкурс привітальних плакатів до новорічних свят (5-10 класи);
 • «Піжамна вечірка» - захід із елементами виховання фінансової грамотності (3-а клас);
 • конкурс «Двері у казку» (7-11 класи);
 • випуск шкільної фотогазети «Імпульс»;
 • участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Пожежі краще запобігти!»;
 • шкільне свято до дня закоханих;
 • шкільний конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка;
 • відбірковий етап міського фестивалю дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло» в номінації вокал – Кандиба Софія ( ІІ місце);
 • участь у районному (Панченко Вероніка , 10-м клас - І місце) та міському конкурсі декламаторів поезії Лесі Українки з нагоди 150-річчя із дня народження;
 • шкільне свято Останнього дзвоника.

Екологічне виховання:

 • участь у міській природо-охоронній акції «Годівничка»;
 • бібліотечна екологічна година «Природа – муза видатних людей»;
 • яблунева вікторина «Я люблю яблуко!» (до Дня яблука), конкурс знавців фразеологізмів, легенд та міфів;
 • екологічна вікторина «Про гриби нічого не знаєш, що ж у лісі ти шукаєш»;    
 • проєкт 3-а класу «Збережи дерево – врятуй дитину»;
 • проєкт 3-а класу «Мій вклад у збереження води на планеті».

 

       У школі ведеться робота в рамках Всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!», просвітницько-профілактичної програми «Школа і поліція». Проходять заняття із шкільним офіцером поліції (згідно з графіком) Сєрєнко К. С..

            Важливою складовою навчально-виховного процесу у школі є родине виховання. На сьогодні сім’я відіграє визначну роль не лише у формуванні особи дитини, а й суспільства в цілому. Сім’я разом із школою створює той найважливіший комплекс факторів і умов виховного середовища, який визначає ефективність всього освітнього процесу. У Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» підкреслюється: «В основу національного виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, наступності  поколінь. Школа має продовжувати родинно-сімейне виховання, працювати в тісному контакті з батьками, налагоджувати взаємозв’язок між школою і родиною, бо це – основа, передумова підвищення активності навчання та виховання». Вчителі продовжують працювати над шкільною програмою «Партнерство школи і сім’ї – важлива умова ефективності освітнього процесу». Була проведена педагогічна рада з теми «Сімейні цінності – чи є в них сенс? Або чому сім’я – це єдина основа для щастя і успіху особистості і суспільства в цілому». Школа продовжує працювати в рамках експерименту регіонального рівня «Система формування родинних цінностей у дітей шкільного віку в сучасних соціокультурних умовах». Із цього року в 11-м класі впроваджено курс «Школа подружнього життя» за програмою Омельченка О.В..

           У школі працює Рада з профілактики правопорушень (проведено 3 засідання). На  засідання  запрошуються діти разом із батьками з приводу поганої поведінки, небажанням вчитися, запізнення на уроки, порушення правил внутрішнього розпорядку школи. З учнями проводилася профілактична робота. Протягом року постійно здійснювався контроль за станом відвідування учнями школи. У школі ведеться робота з профілактики правопорушень. З метою запобігання шкідливих звичок та формування здорового способу життя класними керівниками, практичним психологом, медичним працівником проводилась просвітницька робота з учнями та батьківською громадськістю. Для допомоги в роботі класним керівникам та створення гарного мікроклімату в учнівському середовищі практичним психологом було проведено цілу низку психо-діагностичних досліджень: готовність та адаптація до навчання в школі учнів 1-х класів, визначення рівня тривожності та тест на вимірювання агресії в 5-х класах, діагностика на виявлення дітей «групи ризику» в 6 класах.

         Аналізуючи роботу МО класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного та батьківського колективів. Класні керівники 5- 11 класів та класоводи 1- 4 класів, працюючи над виховною темою «Формування культури сучасної сім’ї та розвиток інтересу до традиції родини як креативний метод взаємодії школи, сім’ї, громадськості у сучасних умовах», спланували у 2020-2021начальному році заходи із залученням батьків до активного шкільного життя. Кожен клас брав участь у благодійній акції, де безпосередніми учасниками були батьки.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, багатьма класними керівниками використовуються сучасні технології виховання учнів. Для проведення виховних годин із духовно-морального виховання було вирішено створити шкільну збірку наробок вчителів по формуванню людських цінностей у дітей шкільного віку.

Слід відмітити високий рівень виховної роботи класних керівників Губи Т. І.(1-б кл.), Зайцевої І. А. (2-а кл.), Чебаткової О. В. (3-а кл.),  Тимофєєвої О. П. (4-а кл.), Ярошенко І. О. (5-а кл.), Романович Л. О. (5-в кл.),  Лазарєвої Н. Є. (6-а кл.), Медведєвої Т. С. (7-а кл.), Твердохліб М. Л. (8-а кл.), Щепеткової М. В. (9-а кл.), Кононенко О. Ф. (9-б кл.), Рибалкіної О. А.(9-в кл.), Щукіної Н.Р.(10-м кл.), Приходько Ю. А.(11-м кл.), робота яких відрізнялась конкретністю, цілеспрямованістю і відповідала сучасним вимогам планування виховної роботи в класі.

 

Організація роботи з безпеки життєдіяльності

 

          З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладі своєчасно складено акти-дозволи на проведення занять у кабінетах, майстернях та спортивних залах. На початку навчального року класними керівниками були проведені вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності, протягом року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності перед виконанням практичних, лабораторних робітна заняттях з трудового навчання та фізичної культури. Перед початком канікул класними керівниками проводились інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності, бесіди та заняття з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

           Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

На уроках з предмету «Основи здоров’я» відпрацьовувались дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої домедичної допомоги.

        На початок навчального року всі учні пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до нового навчального року та до роботи закладу в осінньо-зимовий період. Протягом навчального року проводились профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму

 

 

Аналіз стану травматизму учнів СЗШ № 140

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Під час навчально –виховного-процесу

6

5

3

3

3

1

2

5

2

Побутові травми

11

10

8

5

5

4

2

7

4

 

 

У травні 2019 року школа отримала ліцензію на надання медичних послуг. У школі працює медична сестра (за сумісництвом).

У закладі постійно в полі зору знаходяться питання соціального захисту дітей, створено банк даних дітей всіх пільгових категорій та дітей, що потребують особливого педагогічного підходу.

Діти пільгових категорій безкоштовно відвідують кінотеатри, виставки, цирк.

У школі навчаються:

59 учнів із багатодітних сімей;

3 учні, які знаходяться під опікою (діти - сироти);

7 учнів-інвалідів;

7 учнів із сімей, батьки яких є учасниками АТО.

Було проведено обстеження матеріально - побутових умов цих учнів, надано безкоштовне харчування дітям під опікою та дітям із багатодітних сімей за рахунок державних та місцевих коштів.

З 2020-2021 навчального року за рішенням міської ради були введені ще пільгові категорії: діти внутрішньо переміщених осіб та діти, які навчаються за інклюзивною формою навчання. Цим категоріям теж надається безкоштовне харчування за рахунок бюджетних коштів.

         У 2020-2021 навчальному році учні школи на 90% забезпечені підручниками. Книжковий фонд бібліотеки складає 345723 екземпляри.

        Педагогічний колектив має можливість користуватися методичною літературою, періодичними виданнями, які в достатній кількості є в методичному кабінеті.

         З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим особливостям дітей, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань у закладі організоване гаряче харчування для учнів 1-11 класів. Виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Заступник директора з НВР Родіна Т. В. та медична сестра Воропаєва В. О. ретельно слідкували за дотриманням двотижневого меню, санітарним станом шкільної їдальні, виходом готової продукції. Технологічне обладнання у шкільній їдальні нове, окрім посудомийної машини та котла для кип’ятіння води. Ремонту і заміни меблів потребує і обідня зала.

         100% учнів початкової школи отримують гаряче харчування на суму 19 грн. 03 коп. 70% учнів середньої та старшої школи теж забезпечені гарячим харчуванням. Діти пільгових категорій харчувалися на 24 грн.63 коп., групи продовженого дня – на 23 грн. 68 коп.

 

           Господарська частина – це одна з із основних складових роботи закладу, яка забезпечує здійснення освітнього процесу на певному рівні. Фінансування закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За рахунок бюджетних коштів 1-і класи,  які працювали за НУШ отримали нові одномісні парти (75 шт.),  3 ноутбуки та набори наочного та ігрового приладдя. Протягом навчального року заклад отримував дезинфікуючі засоби (повний перелік товарів із вказаною кількістю і вартістю, а також надходження і використання благодійної допомоги від батьків знаходиться у розділі «Відкритий доступ» на сайті закладу).

У 2020-2021 навчальному році за допомогою батьків матеріальна база школи поповнилася на 2 телевізори (каб. №12, каб. №2), придбані шафи для роздягання учнів (1-а клас, 2-а клас, 6-в клас), встановлені кондиціонери в каб. 32,49, 50, 6), відремонтовані навчальні кабінети. Велике спасибі всім батькам за розуміння і підтримку у цьому питанні.

  У наданні благодійної допомоги батьки повинні дотримуватись чинного законодавства, не допускати незаконного збирання коштів, не чинити тиску на тих батьків, які не в змозі брати участь у наданні допомоги. Класні керівники повинні своєчасно інформувати заступника директора з господарської роботи про матеріальні цінності, надані послуги або виконані роботи,  як благодійну допомогу.

Крім названих у школі є ще багато невирішених питань. До них слід віднести:

 • нерозуміння окремими батьками особистої відповідальності за створення сприятливих умов для повноцінного розвитку розумових і фізичних здібностей їх дітей, невиконання умов Меморандуму про співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу.

              Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього  процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

            У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти Дніпровської міської ради, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проєктами.

           Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливішими питаннями школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступниками директора школи з навчально-виховної роботи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з базових дисциплін. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

           Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе,. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.