КЗО "Середня загальноосвітня школа №140" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Педагогічна преса

Методична робота

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

     У школі діє методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

 Проблема, над якою працює педколектив школи в 2017-2018 навчальному році: 

«Створення духовного і предметного простору навчання та виховання учнів як механізму для самореалізації особистості»

    Основними напрямами в роботі над науково-методичною проблемою є:

- створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини;

 - впровадження інноваційних технологій і організація різних форм методичної роботи (індивідуальної, групової, колективної);

 - впровадження в практику державного стандарту освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, передових ідей освітньої реформи та Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції профільного навчання;

 - наукові дослідження в галузі освіти, впровадження ідей гуманізації, демократизації та особистісного підходу в практичну діяльність школи;

 - підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів.

 - науково-методичне забезпечення освітньо-кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників школи.

    З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:

- Методична рада 

- МО учителів початкових класів 

- МО учителів природничого  циклу 

- МО учителів філологічного циклу (українська мова та література) 

- МО учителів філологічного циклу (російська  мова та література)

- МО учителів філологічного циклу (англійська мова та література)

- МО учителів естетичного циклу та вчителів фізичної культури

- МО класних керівників

- Психолого-педагогічний семінар

- Творча група вчителів

- Школа молодого вчителя

 

 Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності.

 Проводиться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.

 Усі засідання методичних комісій мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

 - результати навчально-виховної роботи:

 - динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

 - результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

 - діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності; 

 - аналіз стану викладання предметів:

 - стан виконання навчальних планів і програм;

 - використання інноваційних технологій, їх ефективність;

 - апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;

 - стан позакласної роботи вчителів з предметів;

 - система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

 - результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 - аналіз роботи за рік та перспективне планування.

 Організовано роботу вчителів-наставників.

 Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:

 1) Самоосвіта педагогічних працівників ;

 2) Атестація і творчі звіти педагогів :

 3) Курсова перепідготовка ;

 4) Семінари-практикуми (районні та шкільні);

 5) Конкурс “Учитель року”;

 6) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;

 7) Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;

 8) Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;

 9) Поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально- виховної роботи.

 10). Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів;

 Усі засідання методичних комісій проводились згідно з планом роботи. До засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

                                                                 

 

Методична документація школи:

План методичної роботи школи

План роботи методичної ради

План курсової підготовки та атестації педпрацівників

Структура методичної роботи школи

Положення про шкільне методичне об'єднання

Методичне об'єднання учителів початкових класів

Методичне об'єднання учителів української мови та літератури, історії

Методичне об'єднання учителів російської мови та літератури

Методичне об'єднання учителів англійської мови та літератури

Методичне об'єднання  учителів  математики, фізики та інформатики

Методичне об'єднання вчителів фізкультури та вчителів художньо-естетичного циклу  

Методичне об'єднання класних керівників

Самоаналіз діяльності закладу за останні три роки

 

Методичний кабінет школи